anglicko-finsko překlad pro "gestation"

EN

"gestation" finský překlad

volume_up
gestation {podstatné jméno}

EN gestation
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

gestation (také: pregnancy)
volume_up
raskausaika {podstatné jméno}
When we hear the phrase 'long gestation periods' we have tended hitherto to think of elephants.
Kuultuamme ilmaisun "pitkä raskausaika" olemme tähän asti ajatelleet norsuja.
Raskausaika oli pitkä.
gestation (také: gravity, pregnancy)
volume_up
raskaus {podstatné jméno}
gestation
volume_up
tiineys {podstatné jméno}

2. obrazně

gestation (také: elaboration)
volume_up
kehittely {podstatné jméno}
gestation
volume_up
kypsyttely {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "gestation":

gestation

Příklady použití pro "gestation" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

English. - Mr President, this regulation has been in gestation for almost two years.
esittelijä. - (EN) Arvoisa puhemies, tämä asetus on ollut valmisteilla jo lähes kahden vuoden ajan.
EnglishI understand that they have been some five years in their gestation.
Ymmärrän, että niiden synnyttämiseen on kulunut viitisen vuotta.
EnglishThis short report by Mr Tillich hides the fact that its gestation has been frankly laborious, as well as alarming.
Tillichin mietinnön lyhyydestä ei välttämättä käy ilmi, että sen taustalla on todella paljon työtä ja pohdintoja.
EnglishThis report had a long gestation period.
Tätä mietintöä kypsytettiin pitkään.
EnglishCan the Commission account for the lengthy gestation of this draft, which should in theory have emerged in its final form in 1998?
Voiko komissio selittää, miksi tätä hanketta on käsitelty näin kauan, vaikka se piti periaatteessa saada valmiiksi heti vuonna 1998?
EnglishIt was necessary because this aspect was simply – and quite criminally – neglected by the old pact – with the gestation of which I had a great deal to do.
Siksi, että tämä puoli oli kerta kaikkiaan törkeästi laiminlyöty vanhassa sopimuksessa, jonka kypsyttelyssä minulla oli iso osuus.
EnglishI was present during the gestation of this legislation and hope to be there tomorrow for the final delivery, as it were, of the new consumer credit baby!
Olin läsnä tämän lain kehittyessä ja toivon olevani paikalla huomenna, kun uusi kulutusluottosopimuksia koskeva lakipienokainen lopulta syntyy!
EnglishThis is why, after a long period of gestation, the Charter of Fundamental Rights was adopted in 2000 and came into force last year with the Treaty of Lisbon.
Tästä syystä perusoikeuskirja hyväksyttiin vuonna 2000, pitkän kypsyttelyn jälkeen, ja se tuli voimaan viime vuonna Lissabonin sopimuksen myötä.
EnglishMadam President, this initiative has been in gestation for almost three years and, for once, I found myself on the side of the Council rather than of Parliament.
(EN) Arvoisa puhemies, aloite on ollut käsiteltävänä lähes kolmen vuoden ajan, ja kerrankin huomasin olevani parlamentin sijaan neuvoston puolella.
EnglishThis legislative text has had - please forgive the expression - a difficult gestation period, mainly because attitudes still need to change a good deal in this area.
Tällä säädöksellä on ollut - suokaa anteeksi ilmaus - vaikea odotusaika, pääasiassa siksi, että asenteiden on edelleen muututtava tällä alalla sangen paljon.
EnglishAfter a gestation period of twenty years, the proposal is disappointing, but it can be greatly improved by the amendments put forward by the Greens and the left.
Vaikka ehdotuksen laatiminen on kestänyt 20 vuotta, se tuottaa pettymyksen. Vihreiden ja vasemmiston esittämät tarkistukset voivat kuitenkin parantaa sitä huomattavasti.
EnglishThese reports were adopted in committee last autumn and we in our committee were unanimously of the opinion that nine months is a long enough gestation period for any report.
Mietinnöt hyväksyttiin valiokunnassa viime syksynä, ja olimme valiokunnassa yksimielisiä siitä, että yhdeksän kuukautta on pitkä odotusaika mille tahansa mietinnölle.
EnglishIn this long gestation, it is easy to forget that some of the things in this recast were actually considered quite radical when they were first raised.
Tämän pitkän kehittelyajan aikana on helppoa unohtaa, että joitakin tämän uudelleenlaaditun toisinnon seikkoja pidettiin itse asiassa hyvin radikaaleina, kun ne esitettiin ensimmäistä kertaa.