anglicko-finsko překlad pro "flat rate"

EN

"flat rate" finský překlad

volume_up
flat rate {podstatné jméno}

EN flat rate
volume_up
{podstatné jméno}

flat rate
volume_up
kiinteä taksa {podstatné jméno}

Příklady použití pro "flat rate" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe government is discussing at the moment increasing the flat income tax rate and VAT.
Hallitus käsittelee tällä hetkellä kiinteän tuloverokannan ja alv:n nostamista.
EnglishAt present, travel and other expenses are paid out on a flat-rate basis.
Tällä hetkellä matkakulut ja muut kulut korvataan kiinteämääräisinä kertakorvauksina.
EnglishThe idea of a flat rate throughout the European Union is broadly opposed.
Ajatusta kiinteästä tasosta koko Euroopan unionissa vastustetaan laajasti.
EnglishI can say that flat-rate corrections will be applied, in compliance with the regulations.
Voin todeta, että tässä sovelletaan asetusten mukaisia kiinteitä oikaisuja.
EnglishIn addition, a separate flat-rate aid for hazelnuts was introduced in 1997.
Tämän lisäksi vuonna 1997 hasselpähkinöitä varten otettiin käyttöön vielä kiinteä erityistuki.
EnglishIt is a good incentive, but on the other hand it will not motivate countries with a flat-rate tax.
Se on hyvä kannustin, mutta toisaalta se ei motivoi maita, joissa on kiinteä vero.
EnglishIn this it is essential that the criteria for flat rate corrections should be more clearly defined.
Tähän liittyen on erittäin kiireellistä saada sakkoja koskevat kriteerit selviksi.
EnglishI believe that the future of Europe will not move in the direction of the flat-rate tax.
Mielestäni kiinteä vero ei kuulu Euroopan unionin tulevaisuuteen.
EnglishWe also agree with the call for a flat-rate correction of 25 %.
Olemme samaa mieltä myös 25 prosentin kertakaikkisesta korvauspyynnöstä.
EnglishHe was very surprised to learn that he was entitled to a weekly flat-rate sum of €204.30.
Hän yllättyi melkoisesti kuullessaan, että hän saisi viikoittaisen kiinteän summan, 204,30 euroa.
EnglishThis is known as the FRIACO principle, which means Flat Rate Internet Access Call Origination.
Tämä tunnetaan friaco-periaatteena, eli Internet-yhteydenottojen kiinteähintaisena veloituksena.
EnglishWe need, for example, to create something like a flat rate.
Meidän on luotava jotakin sellaista kuin esimerkiksi kiinteä veloitus.
EnglishFor the last 20 years, we have had a system of flat-rate travel expenses.
Matkakorvausjärjestelmä on ollut olemassa jo 20 vuotta.
EnglishWe must play our part in this by making further proposals in relation to flat rate amounts, etc.
Meidän on osallistuttava tähän tekemällä esimerkiksi uusia ehdotuksia kiinteämääräisistä määristä.
EnglishA flat rate is not feasible at the moment, and I believe it will remain that way in the coming years.
Kiinteä järjestelmä ei ole tällä hetkellä mahdollinen, ja uskon tämän jatkuvan tulevina vuosina.
EnglishBut there should be no kind of chicanery or flat-rate payments made when the travel expenses are claimed later.
Mutta minkäänlaista välistävetoa ja välirahaa ei saisi matkakorvausten perusteella saada.
EnglishThis includes extending the use of lump sums or flat-rate payments wherever this is appropriate.
Tähän sisältyy kiinteiden osuuksien ja kertasuoritusten laajempi käyttäminen aina kun se on asianmukaista.
EnglishThe second amendment is that the limit on flat-rate amounts has been increased from EUR 5000 to EUR 10 000.
Toinen muutos on se, että kiinteämääräisten avustusten ylärajaa on nostettu 5 000 eurosta 10 000 euroon.
EnglishWhat about flat-rate contracts and the use of foreign mobiles from Brazil or Asia, for example?
Mitä teemme esimerkiksi kiinteiden sopimusten ja ulkomaisten, brasilialaisten tai aasialaisten, matkapuhelinten käytölle?
EnglishThe alternative wording refers to a flat-rate basis.
Toisessa mallissa käsiteltiin vahvistettua perustaa.