EN finish
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

finish (také: close, death, doom, end)
volume_up
loppu {podstatné jméno}
In 2005 the peoples of France and Holland voted decisively against the EU Constitution and in its own terms, it should now be dead, finished, kaput.
Ranskan ja Hollannin kansalaiset äänestivät vuonna 2005 määrätietoisesti EU:n perustuslakia vastaan, ja sen pitäisikin omien määräystensä mukaan olla tällä hetkellä loppu, slut, finito.
finish (také: aftertaste)
volume_up
jälkimaku {podstatné jméno}
finish (také: surfacing)
volume_up
pintakäsittely {podstatné jméno}
finish
volume_up
huolittelu {podstatné jméno}

2. sport

finish (také: butt)
volume_up
maali {podstatné jméno}
Today's celebration marks the beginning of the home stretch, but the finish is not in sight for another two years.
Tämänpäiväinen juhla merkitsee loppusuoran alkua, mutta maali ei ole näkyvissä vielä kahteen vuoteen.
The drivers must have a goal to aim for; they must know where the finishing post lies.
Heidän on tiedettävä, missä maali on.
finish (také: finishing tape, goal line)
volume_up
maaliviiva {podstatné jméno}
The finishing line is in sight, this time it is in Copenhagen.
Maaliviiva on näkyvissä, ja se on tällä kertaa Kööpenhaminassa.
We are fast approaching the finishing line.
Maaliviiva lähestyy nopeasti.

Příklady použití pro "finish" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAllow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Viimeisenä puuttuisin vielä yhteen kiisteltyyn asiaan, nimittäin hehkulamppuihin.
EnglishSome updates might require that you restart your computer to finish installing.
Joidenkin päivitysten asennus viimeistellään käynnistämällä tietokone uudelleen.
EnglishIf you need to finish a game later, you can exit the game, and then click Save.
Jos haluat pelata pelin loppuun myöhemmin, voit sulkea pelin ja valita Tallenna.
EnglishAll I have done is finish the work which he had largely and judiciously started.
Saatoin vain päätökseen työn, jonka hän oli pitkälti ja viisaasti aloittanut.
EnglishAs well as giving my approval, I would like to finish by putting forward a proposal.
Annan asialle hyväksyntäni, ja sen ohella haluaisin päättää puheeni ehdotukseen.
EnglishUnfortunately, the speaking time allowed to me makes it impossible for me to finish.
Valitettavasti en pysty päättämään esitystäni minulle suodun puheajan puitteissa.
EnglishI shall finish by discussing a third aspect, which is dialogue with the citizens.
Lopuksi puhun kolmannesta näkökohdasta, vuoropuhelusta kansalaisten kanssa.
EnglishFor more information, see Windows Mail: Setting up an account from start to finish.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Windows Sähköposti: tilin määrittäminen alusta loppuun.
EnglishWe did not finish discussing this in the group. That happens in groups sometimes.
Keskustelua ei saatu vielä päätökseen, tällaista sattuu ryhmissä toisinaan.
EnglishFrom this, Windows subtracts the number of moves it takes to finish a game.
Windows vähentää tästä pisteitä sen mukaan, kuinka monta siirtoa peliin kuluu.
EnglishClick Finish when you're done importing all the video you want from the videotape.
Valitse Valmis, kun olet tuonut videonauhalta kaikki haluamasi videon osat.
EnglishYou are the guilty party because you created this disease from start to finish.
Te itse olette syyllisiä, koska tauti on täysin teidän aikaansaannostanne.
EnglishIt might take several minutes for the tool to finish checking your computer's memory.
Kun työkalu tarkistaa tietokoneen muistia, toimet voivat kestää useita minuutteja.
EnglishThe item currently printing might finish, but the remaining items will be canceled.
Tulostettavana oleva kohde saattaa tulostua loppuun, mutta muut kohteet peruutetaan.
EnglishChoose Until I watch to automatically delete shows after you finish watching them.
Valitse Kunnes katson, niin ohjelmat poistetaan automaattisesti, kun olet katsonut ne.
EnglishI shall finish as I began, Mr President, given that three minutes do not last long.
Arvoisa puhemies, lopetan siihen, mistä aloitin, sillä kolme minuuttia on lyhyt aika.
EnglishI could continue at length, but I shall finish now, as my speaking time has run out.
Voisin jatkaa vielä pitkään, mutta lopetan, koska olen käyttänyt puheaikani.
EnglishI would like to finish - and this is not unrelated - with the question of investment.
Lopuksi haluaisin puuttua investointikysymykseen - joka ei ole kaukaa haettu.
EnglishAllow me, as I finish, to thank the Committee and the rapporteur for their efforts.
Saanen lopuksi kiittää valiokuntaa ja esittelijää heidän ponnisteluistaan.
EnglishIf the Player is set to automatically sync your device, tap or click Finish.
Jos Player on asetettu synkronoimaan laite automaattisesti, valitse Valmis.