anglicko-finsko překlad pro "false"

EN

"false" finský překlad

volume_up
false {příd. jm.}

EN false
volume_up
{přídavné jméno}

volume_up
väärä {příd. jm.}
A Type I error, or false positive, is believing a pattern is real when it's not.
Tyypin I virhe, eli väärä positiivinen, on uskoa väärä malli oikeaksi.
That is mere sophistry: false reasoning masquerading as sound argument.
Sellainen väite on sofismi eli väärä päätelmä, joka näyttää oikealta.
The report gives a false impression of reality, and I therefore abstain in the vote.
Mietinnössä annetaan todellisuudesta väärä kuva, ja näin ollen pidättäydyn äänestämästä.
volume_up
virheellinen {příd. jm.}
And in politics, false realities produce false results.
Ja politiikassa virheellinen käsitys tuottaa valheellisia tuloksia.
But that is a false argument and a difficult one.
Tämä on kuitenkin virheellinen ja vaikeasti ymmärrettävä väite.
I should also like to add that what the question says is false in certain respects.
Haluaisin myös lisätä, että kysymys on tietyiltä osin virheellinen.
false (také: mendacious, untruthful)
volume_up
valheellinen {příd. jm.}
And false demagoguery will only hinder the resolution of such a serious problem.
Ja valheellinen kansankiihotus vain lamaannuttaa tämänkaltaisen vakavan ongelman ratkaisun.
They have been given a false prospectus.
Niille on esitetty valheellinen kuvaus.
Se on valheellinen valinta.
false (také: baseless)
volume_up
perätön {příd. jm.}
I urge you to state here today that it is utterly false and farcical.
Pyydän teitä toteamaan täällä tänään, että tämä on täysin perätön ja naurettava väite.
This is a grossly false accusation displaying a regrettable prejudice against the work of the Convention.
Tämä törkeä ja perätön syytös osoittaa valitettavaa ennakkoasennetta valmistelukunnan työtä kohtaan.
Mielestäni se on perätön dilemma.
false (také: bogus, counterfeit, phoney, spurious)
volume_up
väärennetty {příd. jm.}
Take, for example, the case of a Dutch hit-and-run driver who causes an accident in Italy with a vehicle stolen in Poland that has false German number plates.
Otetaanpa esimerkiksi tapaus, jossa paennut alankomaalainen kuljettaja aiheuttaa onnettomuuden Italiassa Puolasta varastetulla autolla, jossa on väärennetty saksalainen rekisteritunnus.
Thirdly, there are still doubts as to who is obliged to assume liability for an accident caused by a vehicle without a number plate or with a false or stolen number plate.
Kolmanneksi: ei ole vieläkään selvää, kuka vastaa onnettomuudesta, jonka on aiheuttanut ajoneuvo, jolla ei ole rekisteritunnusta tai jossa on väärennetty tai varastettu rekisteritunnus.
false (také: artificial, bogus, fake, mock)
volume_up
teko- {příd. jm.}
false (také: bogus, fake, cod)
volume_up
vale- {příd. jm.}
volume_up
laiton {příd. jm.}
false (také: illegal, improper)

Příklady použití pro "false" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishYou say that some of the advertisements are false or expose children to danger.
Sanotte, että jotkut mainokset ovat harhaanjohtavia tai asettavat lapset vaaraan.
EnglishI would therefore ask the Council and the Commission not to awaken false hopes.
Siksi pyydänkin, ettei neuvosto ja komissio herätä tässä asiasta turhia toiveita.
EnglishPeople-trafficking generally involves fake marriages and false promises of work.
Ihmiskauppaan liittyy yleensä valeavioliittoja ja perättömiä lupauksia työpaikasta.
EnglishIt is my view that it is a false saving and a false protection of flexibility.
Se on mielestäni vääränlaista säästämistä ja vääränlaista joustavuuden takaamista.
EnglishThese reports are verified by reviewers and false warnings are corrected quickly.
Tarkistajat tarkistavat nämä ilmoitukset, ja väärät varoitukset korjataan nopeasti.
EnglishIt will no longer be possible in future to lure citizens with false bait advertising.
Vastedes kansalaisia ei voida enää houkutella harhaanjohtavalla täkymainonnalla.
EnglishAn employee at the Green Group secretariat has spread this false information.
Virheellistä tietoa on levittänyt eräs vihreän ryhmän sihteeristön työntekijä.
EnglishI am therefore glad to have the opportunity to correct this false impression.
Siksi olen iloinen saadessani mahdollisuuden tämän väärän käsityksen korjaamiseen.
EnglishThis is the official dogma, the one that we all take to be true, and it's all false.
Tämä on se virallinen totuus, se, jota me kaikki pidämme totena, ja se on väärin.
EnglishThat is, of course, as false as if one were to maintain that everything is in order.
Tämä on tietenkin aivan yhtä väärin kuin jos väitettäisiin kaiken olevan kunnossa.
EnglishThat is false, and this particular case in Afghanistan shows it to be so.
Asia ei ole niin, ja tämä Afganistanin nimenomainen tapaus on siitä osoituksena.
EnglishThere are not only Trojan horses, but also many false identities on the Internet.
Troijan hevosten lisäksi Internetissä on paljon vääriä henkilöllisyyksiä.
EnglishIt sometimes happens that a slip of the tongue can give a false impression.
Joskus käy niin, että kielellisen kömmähdyksen vuoksi saa väärän vaikutelman.
EnglishThere has been an attempt to establish false standards of what being European means.
Samoin on yritetty esittää vääriä määritelmiä siitä, mitä eurooppalaisuus tarkoittaa.
EnglishMr President, for those unfortunate investors even real euros are false money.
Arvoisa puhemies, näille sijoittajapoloisille jopa oikeat eurot ovat kuin väärää rahaa.
EnglishFinally, the Treaty is based on false premises from its very first lines.
Perustuslakisopimuksella on väärät lähtökohdat jo heti ensimmäisillä riveillä.
EnglishThe non-vaccination policy is therefore based on false scenarios and must be reviewed.
Rokotukset kieltävä politiikka perustuu väärään tilannekuvaan ja kaipaa tarkistusta.
EnglishIn the long run, this can lull consumers into a false sense of security.
Silloin kuluttajat tuuditetaan ajan myötä aivan valheelliseen turvallisuuteen.
EnglishThe system specifies limits and reduces the possibility of false marketing.
Järjestelmässä määritellään rajat ja rajoitetaan väärän markkinoinnin mahdollisuutta.
EnglishIn fact, OLAF has sent its own researchers out with false information.
Tosi asiassa OLAF on lähettänyt sinne omat tutkijansa väärien tietojen kanssa.