EN expressive
volume_up
{přídavné jméno}

1. generál

expressive (také: talking)
volume_up
ilmeikäs {příd. jm.}
expressive
volume_up
ilmaisuvoimainen {příd. jm.}
I think, though, that this report is not very expressive, and that it lacks the clear plan for the opening up of the European Union to the East that we were hoping for.
Olen kuitenkin sitä mieltä, että mietintö ei ole kovin ilmaisuvoimainen ja että siitä puuttuu selvä suunnitelma Euroopan unionin avautumiselle itään, mitä kovasti toivomme.

2. formálně

expressive
volume_up
jtak ilmaiseva {příd. jm.} [form.]

Příklady použití pro "expressive" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe outcome of the Tampere Summit is pervaded with a positive attitude that is clearly expressive of the desire for practical cooperation.
Tampereen tulokset henkivät myönteistä asennetta, josta käy selvästi ilmi toive käytännön yhteistyöstä.
EnglishThe IdeaPad comes in an array of vibrant colors to ensure that the exterior is as enticing and expressive as its HD display.
IdeaPad toimitetaan useissa kirkkaissa väreissä, jotta ulkokuori on yhtä houkutteleva ja vaikuttava kuin sen HD-näyttö.
EnglishWe have received many comments on this issue, almost all of them expressive of indignation but hardly any of them proactive.
Olemme saaneet useita asiaa koskevia kommentteja, lähes kaikki niistä närkästyneitä, eivätkä niistä juuri mitkään ole olleet ennaltaehkäiseviä.
EnglishThe word ‘Guantanamo’ featured in my notes – with which I can now dispense – even before we heard of Mr Watson’s symbolic and expressive action in the Chamber.
Sana Guantánamo esiintyi muistiinpanoissani – joista voin nyt luopua – jo ennen kuin kuulimme jäsen Watsonin vertauskuvallisesta ja paljonpuhuvasta eleestä parlamentissa.