anglicko-finsko překlad pro "essential"

EN

"essential" finský překlad

volume_up
essential {podstatné jméno}
volume_up
essential {příd. jm.}

EN essential
volume_up
{podstatné jméno}

1. chemie

essential
volume_up
eteerinen {podstatné jméno}

Příklady použití pro "essential" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

English. - The Lisbon Strategy is essential for the future success of the EU.
kirjallinen. - (EN) Lissabonin strategia on tärkeä EU:n tulevalle menestykselle.
EnglishIt is essential that the national parliaments should ratify the Treaty of Nice.
Kansallisten parlamenttien on välttämättä ratifioitava Nizzan perustamissopimus.
EnglishThe Structural Funds, too, play an essential role in tackling social exclusion.
Myös rakennerahastoilla on tärkeä tehtävä sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa.
EnglishI think that this House, and we, its Members, have three essential roles to play.
Nähdäkseni parlamentilla ja meillä, sen jäsenillä, on kolme olennaista tehtävää.
EnglishIt is therefore essential for crews to be given good training in safety matters.
Näin ollen on olennaista, että miehistölle annetaan hyvä turvallisuuskoulutus.
EnglishCompetition is essential for the viability and efficiency of the internal market.
Kilpailu on välttämätöntä sisämarkkinoiden toimintakyvyn ja tehokkuuden kannalta.
EnglishIn our opinion, it has an essential role in stimulating innovation and research.
Mielestämme tutkimuksella on merkittävä asema innovaatioiden edistämisen kannalta.
EnglishI therefore think it is absolutely essential that we take this step here today.
Mielestäni on myös aivan välttämätöntä, että otamme täällä tänään tämän askeleen.
EnglishThe annual accounts for 2009 have been declared reliable on all essential points.
Varainhoitovuoden 2009 tilien on ilmoitettu olevan olennaisin osin luotettavat.
EnglishOn top of this, forests are essential for all of us and are part of our identity.
Sen lisäksi metsät ovat välttämättömiä meille kaikille ja osa identiteettiämme.
EnglishThat is essential if the population of Darfur is to support the peace process.
Tämä on välttämätöntä, jos Darfurin kansan halutaan kannattavan rauhanprosessia.
EnglishIt has become essential to close ranks for the supply and security of energy.
Nyt täytyy vetää yhtä köyttä energian toimittamisen ja toimitusvarmuuden alalla.
EnglishReviews are worthwhile and indeed essential but what we need right now is action!
Tarkistukset ovat tarpeen ja välttämättömiä, mutta juuri nyt tarvitaan toimia!
EnglishThat is essential for the economic sustainability of these peripheral regions.
Se on olennaista näiden syrjäisten alueiden taloudellisen kestävyyden kannalta.
EnglishThis step is essential to finding a way out of a crisis that is still unfolding.
Tämä on ehdoton vaihe, jotta pääsemme ulos tästä paikalleen juuttuneesta kriisistä.
EnglishI would like to flag this point because this kind of monitoring will be essential.
Haluaisin korostaa tätä kohtaa, koska tällainen seuranta on olennaisen tärkeää.
EnglishPersonally, I am not so sure that it is essential to decide one way or the other.
En ole omalta osaltani varma siitä, onko välttämätöntä tehdä asiasta päätöstä.
EnglishIt cannot be stressed often enough that international cooperation is essential.
Kansainvälisen yhteistyön välttämättömyyttä ei voi painottaa tarpeeksi paljon.
EnglishThis is essential if we are to foster economic recovery and fight protectionism.
Tämä on tärkeää, jos haluamme edistää talouden elpymistä ja torjua protektionismia.
EnglishI would like to recall some essential elements that the EU position encompasses.
Haluan muistuttaa mieliinne joitain EU:n kantaan sisältyviä keskeisiä osatekijöitä.