anglicko-finsko překlad pro "empathy"

EN

"empathy" finský překlad

volume_up
empathy {podstatné jméno}
EN

empathy {podstatné jméno}

volume_up
And the other one is empathy and compassion.
Toinen on empaattisuus ja myötätunto.
Solidarity, freedom, empathy, toleration, dialogue - all of these values look somewhat different if we look at them from the perspective of experiences with totalitarianism.
Yhteisvastuullisuus, vapaus, myötätunto, suvaitsevaisuus, vuoropuhelu - kaikki nämä arvot näyttävät erilaiselta, jos tarkastelemme niitä totalitarismista saatujen kokemusten näkökulmasta.
empathy (také: sympathy)
volume_up
empatia {podstatné jméno}
Now again, the empathy that the players have when they create the content is tremendous.
Jälleen kerran, empatia, jota pelaajat tuntevat luodessaan sisältöä, on valtavaa.
Allow me to highlight a fourth one, namely E for Empathy.
Sallikaa minun tuoda esiin neljäs e, nimittäin empatia.
Empathy is my main topic at the moment of research.
Empatia on pääaiheeni tutkimuksen tässä vaiheessa.

Příklady použití pro "empathy" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishYou speak about these things with so much insight and empathy for your patients.
Puhutte näistä asioista osoittaen suurta ymmärtämystä ja empatiaa potilaitanne kohtaan.
EnglishBy acting in this way, we show our unity and empathy at times of natural disasters.
Siten toimimalla osoitamme yhtenäisyyttä ja myötätuntoa luonnonkatastrofien yhteydessä.
EnglishAnd so it is related to empathy, and that's the kind of expressions we look at.
Se liittyy empatiaan, ja juuri sellaisia ilmentymiä me tarkastelemme.
EnglishAs a result, I feel much empathy and involvement with that region.
Tämän seurauksena tunnen syvää sympatiaa ja osallisuutta tätä aluetta kohtaan.
EnglishThank you, Mrs Dührkop Dührkop, I should like to assure you of my empathy and sincere respect.
Kiitän teitä, jäsen Dührkop Dührkop, ja osoitan teille sydämellisen kunnioitukseni.
EnglishPeople who have problems with empathy, such as autistic children, they don't have yawn contagion.
Empatiaongelmaiset ihmiset, kuten autistiset lapset, eivät saa haukotustartuntaa.
EnglishAnd that's sort of the body channel of emotional empathy, which many animals have.
Tuo on empatian kehollinen kanava, joka on monilla eläimillä.
EnglishWhen they were able to make stuff in the game they had a tremendous amount of empathy in connection to it.
Kun he saavat niin tehdä, he sijoittavat peliin valtavan määrän empatiaa.
English8:46 So synchronization, which is part of that whole empathy mechanism is a very old one in the animal kingdom.
8:46 Synkronointi, osana koko empatiamekanismia, on hyvin vanha eläikunnassa.
EnglishOur neighbour did not just follow the events from close by, but had real empathy for Hungary.
Paitsi että naapurimaamme seurasi tapahtumia läheltä, se tunsi myös todellista empatiaa Unkaria kohtaan.
EnglishIf you put the same amount of shame in a Petri dish and douse it with empathy, it can't survive.
Jos sekaan laittaa empatiaa, häpeä ei selviä.
EnglishShe has shown a tremendous amount of empathy for the work of the Committee on Development and Cooperation.
Hän on osoittanut erittäin suurta kiinnostusta ja ymmärrystä kehitys- ja yhteistyövaliokunnan työtä kohtaan.
EnglishThis is about showing genuine European empathy.
Nyt on osoitettava aitoa eurooppalaista myötätuntoa.
English18:53 If we're going to find our way back to each other, we have to understand and know empathy, because empathy's the antidote to shame.
18:53 Löytääksemme toisemme meidän täytyy tuntea empatiaa joka on häpeän vastamyrkky.
EnglishIt is a very small price to pay for building empathy and understanding between our children and our young people.
Se on hyvin pieni hinta, kun vahvistetaan myötämielisyyttä ja yhteisymmärrystä lastemme ja nuortemme välillä.
EnglishEmpathy and humanitarianism are required even more now, a week after the tragedy in the United States.
Humanismia ja inhimillisyyttä tarvitaan entistä enemmän nyt, kun Yhdysvaltoja kohdanneesta murhenäytelmästä on kulunut viikko.
EnglishIn conclusion I would like to thank Mrs Castex for her important report which contains a great deal of female empathy.
Lopuksi haluaisin kiittää Françoise Castexia hänen tärkeästä mietinnöstään, jossa on paljon naisellista myötätuntoa.
EnglishAnd so empathy has basically two channels.
EnglishOur empathy is not enough.
Ei riitä, että tunnemme myötätuntoa.
EnglishThis will lead us to extend our empathy to others, so that we can identify with their suffering and their families' suffering.
Se saa meidät tuntemaan myötätuntoa muita ihmisiä kohtaan, niin että pystymme samastumaan heidän ja heidän perheidensä kärsimykseen.