anglicko-finsko překlad pro "Donald"

EN

"Donald" finský překlad

Viz příklady pro použití "Donald" v kontextu.

Příklady použití pro "Donald" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

English- Mr President, Tony Blair and Donald Dewar will not have slept well last night!
Arvoisa puhemies, Tony Blair ja Donald Dewar eivät varmasti nukkuneet hyvin viime yönä!
EnglishDonald Rumsfeld, the American minister for war, spoke of 'old Europe'.
Yhdysvaltain puolustusministeri Donald Rumsfeld puhui "vanhasta Euroopasta".
EnglishOr what Janusz Lewandowski used to do, or what Donald Tusk used to do?
Tai mitä Janusz Lewandowskilla oli tapana tehdä tai mitä Donald Tuskilla oli tapana tehdä?
EnglishThey believe McDonald's food is tastier, and it leads them to experience it as tastier.
He uskovat, että McDonald'sin ruoka on maukkaampaa, ja se saa heidät kokemaan sen maukkaampana.
EnglishI agree with everything that Ms McDonald has said with regard to the need for Europe-wide regulation.
Olen samaa mieltä kaikesta, mitä jäsen McDonald totesi EU:n laajuisen sääntelyn tarpeesta.
EnglishMr President, first I shall again thank Mrs McDonald.
komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, aluksi kiitän vielä kerran jäsen McDonaldia.
EnglishThe salads that you see at McDonald's came from the work -- they're going to have an Asian salad.
Salaatit, jotka näette McDonald'sissa, ovat tämän työn hedelmiä -- heiltä on tulossa aasialainen salaatti.
EnglishThe British transport minister, Lord McDonald, has announced there will be no be no public inquiry.
Britannian liikenneministeri lordi McDonald on ilmoittanut, että tapauksesta ei tehdä julkista tutkimusta.
EnglishSo far, Donald Tusk's government has not managed to show anything whatsoever in the way of an Eastern policy.
Toistaiseksi Donald Tuskin hallitus ei ole kyennyt tekemään yhtään mitään itäisen politiikan alalla.
EnglishEverywhere I go, in every country, I see McDonald's, Burger King, Coca Cola, even outside Europe.
Mihin sitten matkustankin, joka maassa on McDonaldʼs, Burger King ja Coca Cola - myös Euroopan ulkopuolella.
EnglishUS Secretary of Defense, Donald Rumsfeld, is proclaiming that Iraq is giving refuge to al-Qa'ida terrorists.
Yhdysvaltojen puolustusministeri Donald Rumsfeld toitottaa, että Irak antaa turvapaikan Al-Qaidan terroristeille.
EnglishThis looks like disrespect for Parliament and violation of an agreement with the Prime Minister, Donald Tusk.
Tilanne näyttää parlamentin halveksunnalta ja pääministerin Donald Tuskin kanssa tehdyn sopimuksen loukkaamiselta.
EnglishI would like to congratulate the rapporteur, Mrs McDonald.
Haluan kiittää esittelijä McDonaldia.
EnglishIf I may paraphrase Senator Lloyd Benson I would say 'Donald, George W.
Jos saan ilmaista senaattori Lloyd Bensonia omin sanoin, sanoisin: ?Donald, George W. Bush ei oo mikään Winston Churchill!?.
EnglishTo tell the truth, conglomerates no longer see the WTO as the core issue - there is already a McDonald's in every city in the world.
Suuryrityksille WTO ei ole enää keskeinen tekijä - McDonald's -ravintoloita on jo joka puolella maailmaa.
EnglishThe weapons of those who pedal fear is the big lie, eloquently demonstrated here today by Ms McDonald and Ms Sinnott.
Pelkoa lietsovien aseena on suuri valhe, minkä Mary Lou McDonald ja Kathy Sinnott osoittivat täällä tänään kaunopuheisesti.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I thank you for your attention and once again I give my thanks to Mrs McDonald.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän teitä mielenkiinnostanne ja esitän vielä kerran kiitokseni jäsen McDonaldille.
EnglishAs US Secretary of Defence Donald Rumsfeld has stated, no confirmation is needed for this sort of military operation.
Kuten Yhdysvaltain puolustusministeri Donald Rumsfeld on todennut, tällainen sotilasoperaatio ei edellytä väitteen todistamista.
EnglishMr President, I also welcome the report and indeed I welcome the work which Ms McDonald has put into this issue.
(EN) Arvoisa puhemies, minäkin olen tyytyväinen mietintöön ja todella tyytyväinen jäsen McDonaldin tämän asian parissa tekemään työhön.
EnglishTo paraphrase Donald Rumsfeld: there are things we know, things we don't know and things we don't know we don't know.
Donald Rumsfeldia mukaillen on asioita, jotka tiedämme, asioita, joita emme tiedä, ja asioita, joista emme tiedä olevamme tietämättömiä.
Jiná slova
English
  • Donald

Podívejte se na česko-anglický slovník od bab.la.