anglicko-finsko překlad pro "document"

EN

"document" finský překlad

volume_up
document {podstatné jméno}

EN document
volume_up
{podstatné jméno}

document
volume_up
asiakirja {podstatné jméno}
Mr President, the Commission document on health and safety at work is a good document.
Arvoisa puhemies, työterveyttä ja työturvallisuutta käsittelevä komission asiakirja on hyvä asiakirja.
Locate an XPS document on your computer, and then double-click the file to open it.
Etsi tietokoneesta XPS-asiakirja ja avaa tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä.
To print using a program, open the document, picture, or file that you want to print.
Jos haluat tulostaa ohjelmasta, avaa tulostettava asiakirja, kuva tai tiedosto.
document (také: documentary)
volume_up
dokumentti {podstatné jméno}
Both this report and the Commission document fulfil an important function.
Tämä mietintö samoin kuin komission dokumentti täyttävät tärkeää tehtävää.
The document currently under consideration represents a compromise which we arrived at in the Agriculture Committee.
Juuri käsiteltävä dokumentti on kompromissi, johon olemme päässeet maatalousvaliokunnassa.
Select All, click More, click Download, and then save your Google Docs as Office documents on your desktop.
Valitse Kaikki, valitse Lisää, valitse Lataa ja tallenna Google-dokumenttisi sitten Office-tiedostoina työpöydällesi.
document (také: record)
volume_up
tallenne {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "document":

document

Příklady použití pro "document" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMr President, I can only endorse the conclusions of the final Göteborg document.
Arvoisa puhemies, en voi muuta kuin yhtyä Göteborgin loppuasiakirjan päätelmiin.
EnglishNot every document the Commission produces should deal with each and every issue.
Jokaisen komission laatiman asiakirjan ei tarvitse käsitellä joka ikistä asiaa.
EnglishMr President, I would like to say that I am pleased with the MEDIA Plus document.
Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa, että olen tyytyväinen Media Plus -asiakirjaan.
EnglishMost researchers accepted this document, namely the IPCC Fourth Assessment Report.
Suurin osa tutkijoista hyväksyi asiakirjan, IPCC:n neljännen arviointiraportin.
EnglishTo obtain access to a document, one needs first of all to know that it exists.
Jotta asiakirjan voi saada, on ensinnäkin tiedettävä, että sellainen on olemassa.
EnglishThere too, we spoke of the principle of solidarity, and we approved a document.
Tässäkin yhteydessä puhuimme solidaarisuusperiaatteesta ja hyväksyimme asiakirjan.
EnglishI have noted that the actual choice cannot be made on the basis of this document.
Voin todeta, että todellista valintaa ei voida tehdä tämän asiakirjan perusteella.
EnglishMost of your files fall into one of these kinds: Document, Picture, or Music.
Useimmat tiedostosi kuuluvat seuraaviin lajeihin: Tiedostot, Kuvat tai Musiikki.
EnglishMr President, this document sets out the future of the European Union as a whole.
Tässä asiakirjassa, arvoisa puhemies, esitetään koko Euroopan unionin tulevaisuus.
EnglishParliament has worked hard, and has improved the document produced by the Council.
Parlamentti on tehnyt kovasti työtä ja parannellut neuvoston laatimaa asiakirjaa.
EnglishCompared with a previous plan of action, this document is clearly a step forward.
Aikaisempaan toimintasuunnitelmaan verrattuna tämä on selvästikin askel eteenpäin.
EnglishFor example, you can apply a rating to a song file, but not to a text document.
Voit lisätä esimerkiksi luokituksen äänitiedostoon mutta et tekstiasiakirjaan.
EnglishHowever, this does not mean that we have not noticed the document's weak points.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettemmekö olisi havainneet asiakirjan heikkoja kohtia.
EnglishFor the first time the three institutions are going to publish a joint document.
Ensimmäistä kertaa kaikki kolme toimielintä julkaisevat yhteisen asiakirjan.
EnglishSome of the amendments that have come through have not made it a better document.
Jotkin sieltä tulleista tarkistuksista eivät ole tehneet siitä parempaa asiakirjaa.
EnglishNext, you can share a document or your desktop with the meeting participants.
Sen jälkeen voit jakaa asiakirjan tai työpöydän kokouksen osallistujien kanssa.
EnglishThis document on the strategy for the internal market expresses this very clearly.
Ja tästä sisämarkkinoiden strategiaa koskevasta asiakirjasta se käy selvästi ilmi.
EnglishWill we have this working document before this Parliament before 1 July 1999?
Saammeko tämän työasiakirjan parlamentin käsiteltäväksi ennen 1. heinäkuuta 1999?
EnglishI can only endorse certain points of the proposal and not the document as a whole.
Voin hyväksyä ainoastaan jotkut kohdat ehdotuksessa, mutta en koko asiakirjaa.
EnglishAllow me to make a comment on the legal nature of the supplementary document.
Haluaisin tehdä lisäasiakirjan oikeudelliseen luonteeseen liittyvän huomautuksen.