EN distractions
volume_up
{množné číslo}

distractions
Fewer distractions, as well as the intuitive design, will keep you moving quickly.
Entistä harvemmat häiriötekijät sekä intuitiivinen suunnittelu pitävät sinut vauhdissa.
I am sorry to say that, if we are to achieve equality, we must ensure the road is clear of distractions for it is only on a clear road that we can march forward united.
Valitettavasti on niin, että jos aiomme saavuttaa tasa-arvon, meidän on poistettava häiriötekijät, sillä vain avoimella tiellä voimme edetä yksimielisesti.

Synonyma (anglicky) pro "distraction":

distraction

Příklady použití pro "distractions" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWhen there is a Presidency, let it preside over matters without other distractions.
Kun meillä on puheenjohtajavaltio, hallinnoikoon se asioita ilman häiriötekijöitä.
EnglishSit down to regular meals without distractions.
Istu ruokailemaan säännöllisesti ilman häiriötekijöitä.
EnglishSo I hope that we can continue to focus on this work in the years ahead, whatever the tragic distractions may be elsewhere.
Toivon näin ollen, että voimme keskittyä näihin toimiin seuraavinakin vuosina riippumatta siitä, millaisia traagisia seikkoja ilmenee muualla.
EnglishI am glad to see that a large majority in this Parliament is committed to continuing a serious debate about this and to resisting distractions.
Minua ilahduttaa nähdä, että suuri enemmistö tässä parlamentissa on sitoutunut jatkamaan vakavaa keskustelua tästä kiihkottomasti.
EnglishIn the future, if the EU concentrates more of its efforts on economic policy instead of other distractions, I see the potential for a massive free-trading alliance.
Jos EU keskittyisi jatkossa enemmän talouspoliittisiin toimiinsa muiden huvitusten sijaan, sen olisi mahdollista solmia valtava vapaan kaupankäynnin liitto.
EnglishDespite the distractions to which I have referred, the fact that the final outcome document of the conference respects all the EU red lines represents a considerable achievement.
Edellä mainitsemistani häiriötekijöistä huolimatta pidän melkoisena saavutuksena sitä, että konferenssin lopullisessa päätösasiakirjassa otetaan huomioon kaikki EU:n keskeiset linjaukset.
EnglishThe European countries should forget the distractions of the European rapid reaction force separate from NATO and concentrate instead on improving military capabilities for alliance operations.
Euroopan maiden olisi unohdettava kaavailut Natosta erillisistä nopean toiminnan joukoista ja keskityttävä sen asemesta parantamaan liittolaisten yhteisten operaatioiden sotilaallisia voimavaroja.