anglicko-finsko překlad pro "detached"

EN

"detached" finský překlad

volume_up
detached {příd. jm.}

EN detached
volume_up
{přídavné jméno}

detached (také: abstract, distinct, separate, unattached)
volume_up
erillinen {příd. jm.}
detached (také: candid, fair, impartial, indifferent)
volume_up
puolueeton {příd. jm.}
detached (také: exterior, external, extraneous, outside)
volume_up
ulkopuolinen {příd. jm.}
detached
volume_up
irrallaan oleva {příd. jm.}
detached (také: random, unattached)
volume_up
irrallinen {příd. jm.}

Synonyma (anglicky) pro "detached":

detached

Příklady použití pro "detached" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe are in danger of being left behind as a semi-detached part of the Union.
Olemme vaarassa jäädä jälkeen osittain erillisenä Euroopan unionin osana.
EnglishYou can also close Sidebar while keeping your detached gadgets visible.
Voit myös sulkea sivupalkin, mutta jättää irrotetut pienoisohjelmat näkyviin.
EnglishThey must not become detached from their economic and societal function.
Niiden ei pidä irrottautua taloudellisesta ja sosiaalisesta tehtävästään.
EnglishHow detached from the real world can the European Parliament actually get?
Kuinka erkaantuneeksi todellisesta maailmasta Euroopan parlamentti itse asiassa voi tulla?
EnglishClosing Sidebar won't close detached gadgets that are on your desktop.
Sivupalkin sulkeminen ei sulje työpöydälle irrotettuja pienoisohjelmia.
EnglishIf you close Sidebar, you can still use any detached gadgets on your desktop.
Vaikka suljet sivupalkin, voit edelleen käyttää kaikkia työpöydälle irrotettuja pienoisohjelmia.
EnglishIt does not sit well with the cold and detached laws of the market.
Se ei oikein sovi yhteen kylmien ja irrallisten markkinalakien kanssa.
EnglishFurthermore, processing has unfortunately become detached from production as a result of privatisation.
Sen lisäksi puhdistus on valitettavasti erotettu tuotannosta yksityistämisen seurauksena.
EnglishThey felt detached from European politics and politicians.
He tuntevat olevansa erillään Euroopan politiikoista ja poliitikoista.
EnglishYou can keep Sidebar and any detached gadgets that are on your desktop on top of your open windows.
Voit pitää sivupalkin ja työpöydälle irrotetut pienoisohjelmat aina avointen ikkunoiden päällä.
EnglishIf this organization tries to mediate in the civil war, the EU should take a detached attitude.
Jos kyseinen järjestö yrittää toimia välittäjänä sisällissodassa, EU: lle sopii pidättäytyvä asenne.
EnglishYou see, idealism detached from action is just a dream.
Tiedättehän, että idealismi, joka on kaukana teoista, on vain unelma.
EnglishThe conflicts we are facing today are conflicts where the civil population is not detached from the conflict.
Nykyiset konfliktit ovat sellaisia, joilta siviiliväestö ei välty.
EnglishThere are many thousands of children in Romania who have families of their own and have become detached from them.
Romaniassa on useita tuhansia lapsia, joilla on oma perhe, josta he ovat joutuneet eroon.
EnglishThose people who are somewhat detached from terrorism are more concerned about individual guarantees.
Jokseenkin terrorismista erillään olevat henkilöt ovat pikemminkin huolissaan henkilökohtaisista takeista.
EnglishIn many ways, these show that they are living in a world of their own, detached from reality outside.
Tämä osoittaa monella tapaa, että yhdysvaltalaiset elävät omassa maailmassaan, erillään ulkopuolisesta todellisuudesta.
EnglishThe text has certainly been improved, but in too many places it has become detached from the reality on the ground.
Tekstiä on toki paranneltu, mutta se on liian monessa kohdin irtaantunut alueella vallitsevasta tositilanteesta.
EnglishHowever, many gadgets resize themselves slightly larger when detached from Sidebar and placed on the desktop.
Monet pienoisohjelmat muuttuvat kuitenkin hieman suuremmiksi, kun ne irrotetaan sivupalkista ja sijoitetaan työpöydälle.
EnglishEven before Slovenia and Croatia gained independence, the residents of Kosovo had mentally detached themselves from Serbia.
Kosovon asukkaat olivat mielessään irrottautuneet Serbiasta jo ennen Slovenian ja Kroatian itsenäistymistä.
EnglishHowever, we cannot imagine an environmental policy that is totally detached from all economic and social considerations.
Ympäristöpolitiikkaa ei voida kuitenkaan laatia täysin irrallaan taloudellisista ja sosiaalisista näkökohdista.