anglicko-finsko překlad pro "dam"

EN

"dam" finský překlad

volume_up
dam {podstatné jméno}
EN

dam {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
dam (také: barrage, dike, embankment)
volume_up
pato {podstatné jméno}
As you know, the dam will limit the supply of fresh water to Syria and to Iraq in particular.
Kuten tiedätte, pato rajoittaa erityisesti Syyrian ja Irakin juomaveden saantia.
With the oppressive brace of dictatorship ripped away, Iraq has burst like a broken dam.
Kun Irakilta on riisuttu diktatuurin pakkopaita, se on revennyt liitoksistaan kuin hajonnut pato.
The Cabora Bassa dam is reaching maximum saturation point and discharges from it could make the situation worse.
Cabora Bassan pato on vaarassa täyttyä äärimmilleen ja sen juoksutukset voivat pahentaa tilannetta.
dam (také: block, bracket, cut-off, freeze)
volume_up
sulku {podstatné jméno}
2. zoologie
dam
volume_up
emä {podstatné jméno}
dam
volume_up
emo {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "dam":

dam

Příklady použití pro "dam" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMr President, I would also like to thank my fellow Member, Mr van Dam for his report.
Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää kollega van Damia hänen mietinnöstään.
EnglishCracks had also been found in the dam, which were reported, but nothing was done.
Padossa on myös ollut halkeamia, joista on tehty ilmoitus, mutta mitään ei ole tehty.
EnglishOn Monday, there was a breach in the reservoir dam of a Hungarian alumina plant.
Maanantaina unkarilaisen alumiinioksiditehtaan säiliö rikkoontui ja sisältö vuosi ulos.
EnglishRegarding amendments, we support most of those tabled by Mr van Dam and Mr Bradbourn.
Tarkistuksista voimme tukea useimpia herra van Damin ja herra Bradbournin tarkistuksia.
EnglishI should particularly like to congratulate Mr Van Dam on the important work he has done.
Erityisesti haluan onnitella esittelijä van Damia hänen tekemästään tärkeästä työstä.
EnglishIt will even act as a dam to the spread of bilateralism and protectionism.
Sen avulla jopa hillitään kahdenvälisyyden ja protektionismin leviämistä.
EnglishThat is the main reason for the delays just highlighted by Mr van Dam.
Tämä on suurin syy viivytyksille, jotka jäsen van Dam nosti juuri esiin.
English(B5-0548/2001) by Mr van Dam, on behalf of the EDD Group, on foot-and-mouth disease;
B5-0548/2001 van Dam EDD-ryhmän puolesta suu- ja sorkkataudista,
EnglishMy final point is in answer to Mr van Dam's contention that it is a blank cheque.
Viimeinen esiin ottamani seikka on vastaus van Damin väitteeseen siitä, että sopimus on avoin sekki.
EnglishIn 1976, for example, 26 000 people died when a dam broke in China.
Kiinassa esimerkiksi kuoli 26 000 ihmistä vuonna 1976 padon murruttua.
EnglishI have voted in favour of the report and especially of Amendment No 1 from Mr van Dam.
. (SV) Olen äänestänyt mietinnön ja erityisesti jäsen Van Damin esittämän tarkistuksen 1 puolesta.
EnglishThis was also mentioned by Mr Thyssen, Mr Mulder and Mr Van Dam.
Tähän kiinnittivät huomiota muun muassa myös Thyssen, Mulder ja van Dam.
EnglishMr President, I would like to say the following on behalf of Mr van Dam.
Arvoisa puhemies, kollega Rijk van Damin nimissä seuraava asia.
EnglishI would like to take the opportunity to go into Mr van Dam' s amendment very briefly.
Haluan vielä käyttää tilaisuutta hyväkseni ja käsitellä lyhyesti kollega Rijk van Damin tarkistusta.
EnglishMr President, I wish to thank rapporteur van Dam for the successful preparation of the report.
Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijä van Damia onnistuneesta mietinnön valmistelusta.
EnglishMr van Dam, who was the one who included this in the report, is telling us a load of nonsense here.
Herra van Dam, esittelijä, joka käsittelee asiaa tätä nykyä, puhuu pötyä.
EnglishMr van Dam, I do not, however, share your feelings regarding the results of this Structural Funds policy.
Arvoisa van� Dam, en näe rakennerahastopolitiikan tuloksia samassa valossa kuin te.
EnglishIt concerns the implications of the dam on access to fresh water in the region as a whole.
Se koskee padon vaikutuksia koko alueen juomaveden saantiin.
EnglishThis is probably linked to the standards mentioned by Mr Van Dam, namely subsidiarity.
Tässä on todennäköisesti kysymys van Damin mainitsemista normeista, nimittäin toissijaisuusperiaatteesta.
EnglishWe therefore support the report compiled by our fellow Member, Mr van Dam.
Siksi kannatamme kollega van Damin laatimaa mietintöä.