EN crush
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

crush (také: congestion, scrum)
volume_up
tungos {podstatné jméno}
crush
volume_up
hedelmänektari {podstatné jméno}
crush (také: multitude)
volume_up
suuri joukko {podstatné jméno}

2. hovorově

crush (také: delight, heartthrob, heart-throb)
volume_up
ihastus {podstatné jméno}

Příklady použití pro "crush" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishDwindling cohesion policy funds will continue to crush our economy.
Koheesiopolitiikan kutistuvat varat murentavat tulevaisuudessakin talouttamme.
EnglishThat is what we really needed to crush the resistance of the conservatives in most countries.
Niitä tarvittaisiinkin konservatiivien vastarinnan murtamiseksi useimmissa maissa.
EnglishTo realise full copyright protection we also need more powerful means to crush widespread piracy.
Tekijänoikeussuojan toteuttamiseksi tarvitaan myös vahvempia keinoja laajalle levinneen piratismin nujertamiseksi.
EnglishIf the Commission wants to crush open coordination at some time, then I think this is how they must do it.
Jos komissio haluaa jossain vaiheessa purkaa avoimen koordinaation, silloin sen on mielestäni toimittava näin.
EnglishIt is an insult to the memory of the million of unknown soldiers who gave their lives in order to crush fascism.
Se loukkaa niiden miljoonan tuntemattoman sotilaan muistoa, jotka antoivat henkensä nujertaakseen fasismin.
EnglishIs that the case with jawed traps that crush under water?
Koskeeko tämä vedenalaisia ansarautoja?
EnglishYet, in ‘real life’, it is in fact large companies’ attempts to maximise their profits that crush small subcontractors.
Tosielämässä nimenomaan suuryritysten pyrkimys maksimoida voittonsa jyrää kuitenkin alleen pienet alihankkijat.
EnglishHe would crush them in a sandwich.
EnglishAs for small companies, we all know that the EU, its economic partners and the World Trade Organisation will continue to crush them.
Kaikki tiedämme, että EU, sen talouskumppanit ja Maailman kauppajärjestö jatkavat edelleenkin pienyritysten tukahduttamista.
EnglishIts aim is to strengthen the institutional framework of suppression so that it can be used to crush the people's struggles.
Sen tavoitteena on vahvistaa institutionaalisia sortotoimenpiteitä, jotta sitä voitaisiin käyttää ihmisten kamppailujen murskaamiseen.
EnglishIn this society, which is based on trade, money confers all the rights, including the right to crush the rights and freedoms of others.
Tässä kauppaan perustuvassa yhteiskunnassa raha antaa kaikki oikeudet, myös oikeuden polkea muiden oikeuksia ja vapauksia.
EnglishSoviet tanks thunder into Prague in August 1968 to crush the short-lived Prague spring of fledgling democracy in Czechoslovakia.
Neuvostotankit vyöryvät Prahaan elokuussa 1968 tukahduttamaan Prahan kevään lyhyeksi jääneen demokratian kauden Tšekkoslovakiassa.
EnglishThe next step is to crush the opposition of those who still regard opting for the environment as harmful to their own interests.
Seuraava askel on murtaa niiden vastustus, jotka yhä pitävät ympäristön puolesta valitsemista omien etujensa kannalta vahingollisena.
EnglishThere has been no allaying of the anxiety, felt in Estonia for example, that EU bureaucracy will crush the newly won right to self-determination.
Esimerkiksi Virossa ollaan edelleen huolestuneita siitä, että EU:n byrokratia murskaa vasta hankitun itsemääräämisoikeuden.
EnglishThe communists could build the Berlin Wall in 1961 and use military intervention to crush the Prague Spring reform movement in 1968.
Kommunistit pääsivät näin rakentamaan Berliinin muurin vuonna 1961 ja kukistamaan sotilastoimin Prahan kevät -uudistusliikkeen vuonna 1968.
EnglishWe reject a document along these lines, for we are committed to freedom of expression and condemn documents that crush freedom.
Torjumme tällaisia ehdotuksia myötäilevän asiakirjan, sillä olemme sitoutuneita edistämään ilmaisunvapautta ja tuomitsemme asiakirjat, joilla hävitetään vapaus.
EnglishThe pressure being put on the principle of the rule of law this way may gradually crush the whole legal tradition we have had so much difficulty achieving.
Oikeusvaltion laillisuusperiaatteeseen näin kohdistuva paine voi asteittain murtaa koko vaivoin saavutetun oikeudellisen perinteemme.
EnglishMr President, Commissioner, we have now reached the last item on the agenda and I hope that the crush of Members will not now be too much.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olemme nyt esityslistan viimeisessä kohdassa, ja oletan parlamentin jäsenten puheinnon pysyvän kohtuuden rajoissa.
EnglishMr President, the aim of the proposal before us is to crush the current policy on drugs, which is based on three United Nations Conventions.
Arvoisa puhemies, käsiteltävänä olevan ehdotuksen suositukseksi tavoitteena on murtaa nykyinen huumepolitiikka, joka perustuu kolmeen YK:n yleissopimukseen.
EnglishThe European and American imperialists will never forgive the country that managed to crush three major imperialist powers, the USA, Great Britain and France.
Euroopan ja Yhdysvaltojen imperialistit eivät koskaan anna anteeksi maalle, joka pystyi murskaamaan kolme imperialismin mahtitekijää, Yhdysvallat, Ison-Britannian ja Ranskan.