anglicko-finsko překlad pro "consistency"

EN

"consistency" finský překlad

volume_up
consistency {podstatné jméno}

EN consistency
volume_up
{podstatné jméno}

consistency (také: coherence)
volume_up
johdonmukaisuus {podstatné jméno}
Our proposal aims to ensure consistency in dealing with shipments of waste.
Ehdotuksemme tavoitteena on varmistaa johdonmukaisuus jätteitä siirrettäessä.
Of course, in the Commission communication consistency is a stated objective.
Johdonmukaisuus on ilman muuta komission tiedonannossa lausuttu tavoite.
Consistency between past and future decisions will be ensured.
Aiempien ja tulevien päätösten välinen johdonmukaisuus varmistetaan.
consistency (také: composition, consistence)
volume_up
koostumus {podstatné jméno}
consistency
volume_up
yhteneväisyys {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "consistency":

consistency

Příklady použití pro "consistency" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThat brings me to the second aspect, which is consistency and complementarity.
Tulen näin toiseen näkökohtaan, nimittäin yhteensopivuuteen ja täydentävyyteen.
EnglishGreater clarity and consistency is needed in worldwide reporting of reserves.
Maailman öljyvarannoista on saatava selkeämpiä ja johdonmukaisempia selvityksiä.
EnglishI think it is rooted in common sense, and a very far-reaching sense of consistency.
Minusta tässä on pohjalla järkisyitä ja hyvin pitkälle menevää johdonmukaisuutta.
EnglishWhen it comes to promoting contacts between people, consistency is required.
Kun kyse on ihmisten välisten yhteyksien edistämisestä, on oltava johdonmukainen.
EnglishAny lack of consistency will only be interpreted as weakness by our eastern partner.
Itäinen kumppanimme tulkitsee johdonmukaisuuden puuttumisen vain heikkoudeksi.
EnglishLack of consistency threatens the credibility of Europe's sanctions and policies.
Johdonmukaisuuden puute uhkaa Euroopan pakotteiden ja toimintalinjojen uskottavuutta.
EnglishThe thread of consistency in all of these measures is the primacy of politics itself.
Itse politiikan ensisijaisuus on kaikkien näiden toimien johdonmukaisuuden avain.
EnglishIt requires consistency, courage and a more thoroughly worked out strategy.
Se vaatii johdonmukaisuutta, rohkeutta ja entistä perusteellisempaa strategiaa.
EnglishWhat consistency is there at the heart of this policy followed by the Commission?
Onko tässä komission harjoittamassa politiikassa mitään johdonmukaisuutta?
EnglishThis is just one example of a lack of consistency where more needs to be done.
Mainitsen tämän vain esimerkkinä epäyhtenäisyydestä, jonka osalta on tehtävä enemmän.
EnglishFor the sake of consistency, this same approach has been applied for this vote.
Johdonmukaisuuden vuoksi samaa lähestymistapaa sovellettiin äänestykseen.
EnglishCould I ask, in particular, for consistency in how the Commission deals with citizens?
Haluaisin erityisesti kysyä, kohteleeko komissio kansalaisia yhdenmukaisesti?
EnglishI would highlight the simplification and increased consistency of the new legislation.
Haluaisin korostaa, että uusi lainsäädäntö on yksinkertaisempi ja johdonmukaisempi.
EnglishI think there should be consistency in our criticism about presence in this Chamber.
Minusta meidän olisi oltava johdonmukaisia kritisoidessamme poissaoloja istuntosalista.
EnglishIn so doing, they must strive for consistency with other Community provisions.
Näin tehdessään niiden on pyrittävä johdonmukaisuuteen muiden yhteisön säännösten kanssa.
EnglishHere I would like to point out a lack of consistency in the way this House has acted.
Haluaisin nyt osoittaa, miten parlamentti on toiminut epäjohdonmukaisesti.
EnglishThis makes for a certain consistency, and that is important for later use as well.
Tämä tuo asiaan tiettyä yhdenmukaisuutta, mikä on tärkeää myös tulevaa käyttöä ajatellen.
EnglishIn addition to the need for total compensation, a problem of consistency has also arisen.
Täysien korvausten lisäksi on ilmennyt myös johdonmukaisuutta koskeva ongelma.
EnglishStopping this haemorrhage is a question of consistency and credibility.
Tällaisten vuotokohtien tukkiminen vaatii johdonmukaisuutta ja uskottavuutta.
EnglishThe first is for there to be no consistency between one human rights report and the next.
Ensimmäinen niistä on, etteivät eri vuosien mietinnöt ole keskenään johdonmukaisia.