EN collapse
volume_up
{podstatné jméno}

collapse (také: meltdown, plummet)
volume_up
romahdus {podstatné jméno}
Take the collapse of the Newfoundland cod fisheries in the 1990s.
Otetaan esimerkiksi Newfoundlandin turskakannan romahdus 1990-luvulla.
Otherwise, we risk collapse because of monetary inflexibility.
Muuten meitä uhkaa romahdus rahapolitiikan joustamattomuuden vuoksi.
This means that national economies are being threatened with collapse.
Se merkitsee sitä, että kansantalouksia uhkaa romahdus.
collapse (také: fall)
volume_up
sortuminen {podstatné jméno}
You will also be aware of the terrible accident that took place in northern Portugal when the bridge at Entre-os-Rios collapsed, claiming the lives of more than 70 people.
Tiedätte myös, että Pohjois-Portugalissa sattui valitettavasti kauhea onnettomuus, jossa Entre-os-Riosin sillan sortuminen aiheutti yli 70 ihmisen kuoleman.
collapse (také: breakdown)
volume_up
luhistuminen {podstatné jméno}
Bad management, political games and murky financial interests linked to the collapse of the shipyards are to blame.
Siihen on syynä huono hallinto, poliittiset pelit ja telakoiden luhistumiseen liittyvät hämärät taloudelliset edut.
collapse (také: breakdown, imploding)
volume_up
romahtaminen {podstatné jméno}
The complete collapse of the education and health system is cause for concern.
Koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmän täydellinen romahtaminen on huolestuttavaa.
The economic collapse in Zimbabwe is pulling down neighbouring countries.
Zimbabwen talouden romahtaminen vie naapurimaita alaspäin.
That prevented the collapse of many financial institutions.
Näin estettiin useiden rahoituslaitosten romahtaminen.

Příklady použití pro "collapse" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe want the Commission to investigate the causes of this collapse of the species.
Haluamme, että komissio tutkii, miksi näiden kalojen kannat ovat romahtaneet.
EnglishWe had felt that the collapse of communism would automatically lead to democracy.
Luulimme, että kommunismin luhistumista seuraa automaattisesti demokratia.
EnglishIn Europe we are witnessing the systematic collapse and bankruptcy of farms.
Todistamme Euroopassa maatilojen järjestelmällistä romahdusta ja vararikkoa.
EnglishThese peoples have been in a bad way ever since the collapse of the Soviet Union.
Näillä kansoilla on mennyt huonosti Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen.
EnglishPeter Mandelson blamed the collapse of the Doha Round on US agricultural subsidies.
Peter Mandelson syytti Dohan kierroksen epäonnistumisesta Yhdysvaltain maataloustukia.
EnglishReducing the European budget is in fact tantamount to letting Europe collapse.
Unionin talousarvion pienentäminen merkitsisi todellakin unionin päästämistä romahtamaan.
EnglishThis is the kind of blackmail that could cause the whole Hong Kong Round to collapse.
Tällainen kiristys voi johtaa koko Hongkongin neuvottelujen romuttumiseen.
EnglishWe need to think about the kind of collapse to which free-market policies are leading.
Meidän on ajateltava, millaiseen tuhoon vapaita markkinoita koskeva politiikka johtaa.
EnglishThis signal could act as a guarantee against the risk of collapse of the euro area.
Tällä voitaisiin vakuuttaa, että vaaraa euroalueen romahdukseen ei ole.
EnglishThe choice is between short-term sacrifice and the collapse of the stock.
On tehtävä valinta lyhytaikaisen uhrauksen ja kannan romahduksen välillä.
EnglishThis was as much to blame for the collapse of the trade talks as anything else.
Tämä vaikutti ihan yhtä paljon kauppaneuvottelujen epäonnistumiseen kuin mikä muu syy tahansa.
EnglishGreece is going to feel the effects of today's economic collapse for many years to come.
Talousromahduksen vaikutukset tuntuvat Kreikassa vielä monen vuoden ajan.
EnglishWe have seen the Berlin Wall torn down and the Iron Curtain collapse.
Olemme nähneet Berliinin muurin alas revittynä ja rautaesiripun romahtavan.
EnglishThe banking crisis has also highlighted the collapse of the myth of the self-regulating market.
Pankkikriisi on myös korostanut itsesäätelevien markkinoiden myytin romahtamista.
EnglishThese consequences would also be felt if the bluefin tuna populations were to collapse again.
Nämä seuraukset tuntuisivat myös, jos tonnikalakannat romahtaisivat jälleen.
EnglishI am not under the impression that the industry is about to collapse.
Minä en ole saanut sitä vaikutelmaa, että ala olisi romahduksen partaalla.
EnglishMore so, in our Union of 25 it will collapse under the weight of its own contradictions.
Lisäksi 25 jäsenvaltion EU:ssa se kariutuu omaan ristiriitaisuuteensa.
EnglishThe economy was ruined, which led to unemployment, poverty and the collapse of health care.
Talous romuttui, mikä johti työttömyyteen, köyhyyteen ja terveydenhuollon romahtamiseen.
EnglishPrices collapse, there is terrible hardship and indeed terrible profiteering by middlemen.
Hinnat romahtavat, on paljon vaikeuksia, ja välittäjät hyötyvät todellakin hirvittävästi.
EnglishThe collapse of liberal dogmas is becoming increasingly apparent.
. (FR) Liberaalisten oppien konkurssi näyttää päivä päivältä ilmeisemmältä.