anglicko-finsko překlad pro "climbing"

EN

"climbing" finský překlad

volume_up
climbing {podstatné jméno}
EN

climbing {podstatné jméno}

volume_up
1. sport
climbing
volume_up
kiipeily {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "climbing":

climbing

Příklady použití pro "climbing" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishLet us think of those who have started the painstaking process of climbing the stairs.
Ajatelkaamme niitä, jotka ovat aloittaneet vaivannäköä vaativan portaidenkipuamisprosessin.
EnglishThere are still considerable difficulties in climbing up the career ladder.
Uraportaiden kiipeämisessä on vielä paljon parantamisen varaa.
EnglishWhen I was here four years ago, I told the story about an ant climbing a blade of grass.
Ollessani täällä neljä vuotta sitten, kerroin tarinan muurahaisesta, joka kiipesi ruohonkortta ylöspäin.
EnglishWhen climbing Mount Olympus I stopped to taste the Olympian honey, the honey of the gods of Greece.
Noustessani Olympos-vuorelle pysähdyin maistamaan Olympoksen hunajaa, Kreikan jumalten hunajaa.
EnglishThe graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
English10:03 And second, she tells us that she walked upright, but had some adaptation for tree climbing.
10:03 Toiseksi, se todistaa pystyasennossa kävelystä, vaikka siihen liityi sopeumia puissa kiipeilemiseen.
EnglishClimbing the north face of the Eiger might have been easier.
Eigerin pohjoisseinän kiipeäminenkin lienee helpompaa.
EnglishIt is precisely at this moment that the country is climbing out of an economic trough in a most spectacular manner.
Ukrainahan on juuri toipumassa syvästä taloudellisesta kriisistä lähes ilmiömäisellä tavalla.
EnglishAssets on the stock markets are huge and speculators are now climbing aboard instead of investing in raw materials.
Varat osakemarkkinoilla ovat valtavia, ja keinottelijat ovat nyt tulossa näille markkinoille raaka-aineisiin sijoittamisen sijasta.
EnglishWe are at 380 and climbing.
EnglishBut too often the Union looks like the mime artist Marcel Marceau; he appears to be climbing a wall but actually he is going nowhere.
Aivan liian usein unioni näyttää kuitenkin pantomiimitaiteilija Marcel Marceaulta, joka näyttää kiipeävän seinää pitkin mutta ei tosiasiassa mene mihinkään.
EnglishWage slavery or unemployment, climbing the career ladder or having the door slammed in your face – these are the choices faced by our highly qualified young people.
Palkkaorjuus tai työttömyys, uraputki tai ovien sulkeutuminen nenän edestä – tällaisia vaihtoehtoja korkeasti koulutetut nuoremme joutuvat kohtaamaan.
EnglishI would not like to know how much money the insurers of this building will have to pay out in future for all the medium-sized persons climbing up on these chairs.
Enpä haluaisi tietää, kuinka paljon parlamentin vakuutuksen kautta joudutaan tulevaisuudessa maksamaan kaikille tuolille kiipeileville keskikokoisille henkilöille.
EnglishTime and time again we feel as if we are slowly and painfully climbing a slope and then, when it seems as if we are about to touch the sky, we plummet sharply back to square one.
Yhden jos toisenkin kerran nousemme hitaasti ja vaivalloisesti mäkeä ylös, ja kun voimme jo melkein koskettaa taivasta, syöksymme päätähuimaavaa vauhtia nollatasolle.
EnglishAs for the descent from the summit, I think it is important to choose the best route, since the same grade of climbing difficulty may be a much greater challenge on the way down than on the ascent.
Huipulta laskeuduttaessa minusta on tärkeää valita sopivin reitti, sillä vaikeakulkuiset kohdat saattavat olla laskeutuessa vielä haastavampia kuin noustessa.
EnglishOn the other hand, it is not a question of climbing down on the issue of pollution, which is still important, but simply of using a criterion that will ensure that basic common sense is applied.
Sillä ei kuitenkaan vähätellä saastumiseen liittyvää ongelmaa, joka on edelleen tärkeä, vaan yksinkertaisesti käytetään perusteita, joilla varmistetaan maalaisjärjen käyttäminen.