anglicko-finsko překlad pro "clear cut"

EN

"clear cut" finský překlad

volume_up
clear cut {příd. jm.}

EN clear cut
volume_up
{přídavné jméno}

clear cut (také: clean-cut, clear, explicit, lucid)
volume_up
selkeä {příd. jm.}
A simple and clear-cut customs act suddenly appears to be backed by legislation which fills three thick volumes.
Yksinkertainen, selkeä tullilainsäädäntö näyttää yhtäkkiä saaneen alleen kolme paksua kirjaa määräyksiä.
I think this is an extremely clear-cut political doctrine, but it will take us decades to achieve.
Mielestäni tämä on äärimmäisen selkeä poliittinen suunnitelma, mutta meillä menee vuosikymmeniä sen toteuttamiseen.
The Union's position as regards what these countries should expect once they meet the criteria set must be clear cut.
EU:lla on oltava selkeä kanta siihen, mitä näillä mailla on odotettavissa niiden täytettyä perusteet.
clear cut (také: apparent, clear, definite, discernible)
volume_up
selvä {příd. jm.}
For example, I believe that the relationship between culture and industry is not clear-cut.
Katson esimerkiksi, että kulttuurin ja teollisuuden välinen suhde ei ole selvä.
For the Council, it was not at all so clear cut.
Neuvostolle asia ei ollut ollenkaan niin selvä.
This debate is not clear cut; it encourages us to develop our thinking with regard to corporate governance and to reconcile the two debates.
Keskustelu ei ole selvä; se kannustaa meitä kehittämään yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa ajatteluamme ja sovittamaan yhteen kaksi keskustelua.
clear cut
volume_up
selväpiirteinen {příd. jm.}
We have an organisational structure that is transparent and clear-cut.
Organisaatiomme on rakenteeltaan avoin ja selväpiirteinen.
I am neither for nor against the adoption of children by same-sex couples, it is quite simply not a clear-cut issue.
En kannata enkä vastusta samaa sukupuolta olevien pariskuntien oikeutta adoptoida lapsia - asia ei yksinkertaisesti ole selväpiirteinen.
clear cut
volume_up
paljaaksihakattu {příd. jm.} (metsäalue)

Příklady použití pro "clear cut" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishEurope has set a clear-cut hierarchy in the new framework directive on waste.
EU on määrittänyt selvän hierarkian uudessa jätteistä annetussa puitedirektiivissä.
EnglishThat is where we need clear-cut decisions so that we can see where we are going.
Tarvitsemme selväpiirteisiä päätöksiä, jotta voimme nähdä, mihin suuntaan olemme menossa.
English. - (PL) The signals coming from Belarus are not always clear-cut.
ALDE-ryhmän puolesta. - (PL) Valko-Venäjältä saadut viestit eivät ole aina selkeitä.
EnglishUnfortunately, the decision taken by the technical committee on 20 March is not so clear-cut.
Se, mitä tekninen komitea päätti 20. maaliskuuta, ei valitettavasti ole kovin selvää.
EnglishLet us begin with wholehearted and clear-cut cooperation in business and technology.
Aloittakaamme tekemällä vilpitöntä ja selvärajaista yhteistyötä liike-elämän ja tekniikan alalla.
EnglishToo many doubts are blocking the implementation of clear-cut actions.
Liian monet epäselvyydet vaikeuttavat selkeiden toimien toteuttamista.
EnglishThe very forceful and clear-cut position of China is particularly significant and welcome.
On erityisen tärkeää ja myönteistä, että Kiina on esittänyt voimakkaan ja selkeän kantansa.
EnglishHowever, in actual fact, the situation is not quite as clear cut as that.
Pelkään kuitenkin, että kysymys on jostakin pahemmasta. Yksittäisillä henkilöillä on rohkeutta.
EnglishWe need to stand together and give Europe clear-cut laws.
Tällä kohdin meidän on laadittava selkeitä lakeja yhdessä ja Euroopan tasolla.
EnglishThis is about a clear-cut wish from Parliament and I think that it is extremely well-timed.
Tässä on kysymys parlamentin selkeästä toivomuksesta, ja mielestäni se on erittäin perusteltu.
EnglishTo be able to function effectively, the Union needs to have clear-cut powers in a number of areas.
Voidakseen toimia tehokkaammin unionilla on oltava tietyillä alueilla selkeät valtuudet.
EnglishThe Bonn Agreement showed the value of clear-cut targets and timetables to ensure momentum.
Bonnin sopimus osoitti, että prosessin eteneminen edellyttää selviä tavoitteita ja aikatauluja.
EnglishIn my opinion, this is a clear-cut case of Members protecting the interests of big business.
Mielestäni tässä on selkeästi kyse siitä, että parlamentin jäsenet suojelevat suuryritysten etuja.
EnglishThis is when it is possible to include it in the 20% in a justified and much more clear-cut manner.
Tällöin se voidaan ottaa mukaan 20 prosenttiin perustellulla ja paljon selkeämmällä tavalla.
EnglishBut we also need clear-cut, comprehensible laws in Europe.
Mutta sitten me tarvitsemme Eurooppaan myös lakeja, jotka ovat ymmärrettäviä ja selkeitä.
EnglishFirstly, the extended and clear-cut list of Eurojust's areas of competence is very important.
Ensinnäkin Eurojustin laajennettu ja selkeästi hahmoteltu luettelo toimivaltuuksista on hyvin tärkeä.
EnglishDebates do take place and some points are not clear-cut.
Keskusteluja käydään, eivätkä kaikki näkökohdat ole yksiselitteisiä.
EnglishFor the Commission as well, it is a matter of establishing clear-cut guarantees in order to avoid abuse of the system.
Myös komissiolle se on keino taata selkeästi, ettei järjestelmää hyväksikäytetä.
EnglishI would like to hear a clear-cut, detailed answer from you.
Haluaisin saada teiltä selkeän ja yksityiskohtaisen vastauksen.
EnglishOnly where clear-cut, cross-border issues arise can European legislation offer added value.
Yhteisön lainsäädäntö tuo lisäarvoa ainoastaan silloin, kun on kysymys selkeästi rajatylittävistä ongelmista.