EN to chill
volume_up
[chilled|chilled] {sloveso}

1. generál

He chills the dish, it changes its properties and he peels it right out of the dish.
Hän viilentää maljaa, se muuttaa ominaisuuksiaan ja hän kuorii sen maljalta.
to chill
to chill
A chilling illustration of this is the religious law that was adopted yesterday in Sri Lanka and which, in effect, bans evangelising on pain of a long prison sentence.
Karmiva esimerkki tästä on eilen Sri Lankassa hyväksytty uskonnollinen laki, jonka mukaan evankeliumin julistaminen on kiellettyä pitkän vankilatuomion uhalla.

2. hovorově

to chill (také: to chill out)
to chill
volume_up
chillailla {sl.} [hovor.]
to chill

Synonyma (anglicky) pro "chill":

chill

Příklady použití pro "chilling" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe off the Flemish coast was a chilling example of this.
Flanderin rannikon edustalla uponnut Tricolor oli tästä karmea osoitus.
EnglishIt was not only Copenhagen that experienced a chilling of the temperatures, but the whole environment debate.
Lämpötila ei jäähtynyt pelkästään Kööpenhaminassa, vaan koko ympäristökeskustelussa.
EnglishThese are quite chilling statistics, so what can we do to help prevent breast cancer in the first place?
Nämä ovat aika järkyttäviä tilastoja. Mitä siis voimme tehdä koko rintasyövän ehkäisemiseksi?
EnglishThis would have a potentially chilling effect on free speech.
Tämä rajoittaisi huomattavasti sananvapautta.
EnglishBut tucked away in the report is a chilling reference to annual tobacco production of 10, 000 tonnes per year in Poland.
Mietintöön kätkeytyy kuitenkin karmaiseva viittaus Puolan vuosittaiseen 10 000 tonnin tupakantuotantoon.
English   Mr President, political murder is a heinous crime in darkness: it is even more chilling in daylight.
   Arvoisa puhemies, pimeässä suoritettu poliittinen murha on vastemielinen rikos: se on vieläkin hyytävämpi päivänvalossa tehtynä.
EnglishSome acts of savagery are doubly chilling because they are authorised by people supposedly appointed to administer justice.
Osa julmuuksista on sitäkin kaameampia, koska ne ovat saaneet hyväksynnän henkilöiltä, jotka on määrätty ilmeisesti jakamaan oikeutta.
EnglishThe Helms-Burton Act has had a chilling effect in the past and may have distorted the channels in which trade has flowed.
Helmsin-Burtonin lailla on ollut aikaisemmin lamauttava vaikutus ja se on ehkä vääristänyt niitä kanavia, joiden kautta kauppaa on käyty.
EnglishThe judicial proceedings have a chilling effect and damage the important work carried out by journalists, intellectuals and activists.
Oikeudenkäynneillä on hyytävä vaikutus, ja ne tekevät hallaa toimittajien, älymystön ja aktivistien suorittamalle tärkeälle työlle.
EnglishIt is chilling to realise that people can live literally right next door to one another and yet live in dangerous ignorance and fear of one another.
On selkäpiitä karmivaa havaita, että ihmiset voivat asua toistensa naapureissa tietämättä toisistaan käytännöllisesti katsoen mitään ja peläten toisiaan.
EnglishHowever, we have also felt a rather chilling wind from nationalistic extremists and xenophobic forces that, unfortunately, exist throughout Europe.
Tunsimme kuitenkin myös kylmän tuulahduksen, joka oli peräisin kansallismielisiltä ääriliikkeiltä ja muukalaisvihamielisiltä voimilta, joita valitettavasti on kaikkialla EU:ssa.
EnglishA chilling illustration of this is the religious law that was adopted yesterday in Sri Lanka and which, in effect, bans evangelising on pain of a long prison sentence.
Karmiva esimerkki tästä on eilen Sri Lankassa hyväksytty uskonnollinen laki, jonka mukaan evankeliumin julistaminen on kiellettyä pitkän vankilatuomion uhalla.
EnglishAn amendment also asks for fungicides not to be used to preserve fruits to be used to make juices, but for only preservation by chilling to be permitted.
Yhdessä tarkistuksessa pyydetään, ettei mehujen valmistuksessa käytettyjen hedelmien säilytykseen käytettäisi sienimyrkkyjä vaan että ainoastaan kylmäsäilytys olisi sallittua.
EnglishMr President, it is indeed chilling to think of the possible consequences of the totalitarian, Stalinist regime in North Korea now having a nuclear capacity.
(EN) Arvoisa puhemies, on todellakin masentavaa ajatella, mitä seurauksia saattaa koitua siitä, että Pohjois-Korean totalitaarisella stalinistisella hallinnolla on nyt hallussaan ydinase.
EnglishBanning the promotion or propagation of homosexuality is likely to have a chilling effect on free speech and discussions, as the Fundamental Rights Agency has pointed out.
Homoseksuaalisuuden edistämisen tai levittämisen kieltäminen vaikuttaisi todennäköisesti lamaannuttavasti vapaaseen ilmaisuun ja keskusteluihin, kuten perusoikeusvirasto on todennut.