anglicko-finsko překlad pro "bureaucrat"

EN

"bureaucrat" finský překlad

volume_up
bureaucrat {podstatné jméno}

EN bureaucrat
volume_up
{podstatné jméno}

bureaucrat
volume_up
byrokraatti {podstatné jméno}
In this world the bureaucrat most certainly is king.
Tässä maailmassa byrokraatti on vuorenvarmasti kuningas.
Sometimes you wonder which bureaucrat sitting behind his desk thought this one up.
Toisinaan käy mielessä, kuka byrokraatti tämänkin ajatuksen on keksinyt pöytänsä ääressä.
If there is no legal base and I do not pay, you would accuse me of being a bureaucrat.
Te sanoisitte minulle: " Hän on byrokraatti."

Synonyma (anglicky) pro "bureaucrat":

bureaucrat

Příklady použití pro "bureaucrat" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIs some bureaucrat always going to decide what is good farming practice for me?
Virkavaltako päättää, millä tavoin minä harjoitan hyvää maataloutta?
EnglishIt is not something that we can do with public funding or at the stroke of a bureaucrat's pen.
Sitä ei voi tehdä julkisella rahoituksella tai virkamiehen allekirjoituksella.
EnglishThey do not spring up from the ground fully formed at the stroke of a bureaucrat's pen.
Ne eivät putkahda valmiina tyhjästä byrokraatin kynänvedolla.
EnglishI am aware that Tibet's proud history is also being rewritten by the same species of bureaucrat.
Tiedän, että samaa laatua olevat byrokraatit ovat kirjoittaneet myös Tiibetin uljaan historian uusiksi.
EnglishIt is a quite absurd idea and one which could only have taken shape in the mind of a politician or a bureaucrat.
Se on aivan järjenvastainen ajatus, jollainen voi syntyä vain poliitikkojen tai byrokraattien päissä.
EnglishBy the way, I can only speak for myself, but I am no bureaucrat - I am a directly elected member of this House.
Sivumennen sanoen voin puhua vain omasta puolestani, mutta en ole virkamies, vaan parlamentin suoraan valittu jäsen.
EnglishThe distinguished representation of Sinn Féin has of course departed, but I speak on this question not as a lobbyist or a bureaucrat but as a democrat.
Sinn Féinin huomattava edustus tietenkin erottui, mutta en puhu tästä kysymyksestä lobbaajana tai byrokraattina vaan demokraattina.
EnglishThe information society has potential to transfer power from government to individual, from bureaucrat to citizen and, of course, from business to consumer.
Tietoyhteiskunnalla on mahdollisuuksia siirtää valtaa hallitukselta yksilölle, virkamieheltä kansalaiselle ja tietenkin yritykseltä kuluttajalle.
EnglishI would suggest that the super-bureaucrat, Jean Monnet, is resting very easily in his grave because the Commission model that he wanted is here.
Uskoisin, että superbyrokraatti Jean Monnet lepää rauhassa haudassaan, koska hänen toivomansa komission malli on toteutunut. Jos perustuslaki toteutuu, se on pysyvä.
EnglishThe fundamental value of this initiative lies in the fact that it did not come about as a result of an official proposal, and that it was not dreamt up by some Brussels bureaucrat.
Kulttuuripääkaupunkialoitteen tärkein arvo on siinä, ettei se syntynyt virallisen ehdotuksen tuloksena eikä sitä keksinyt yksi Brysselin byrokraateista.
EnglishSLIM is a plan meant to reduce the bureaucrat's appetite for legislation and to propose wholesome legislation which will provide a healthy framework for the operation of the single market.
SLIMin tarkoitus on vähentää byrokraattien mieltymystä lainsäädäntöön ja ehdottaa tervehenkistä lainsäädäntöä, jolla saadaan terveet puitteet yhtenäismarkkinoiden toiminnalle.