anglicko-finsko překlad pro "branch"

EN

"branch" finský překlad

volume_up
branch {podstatné jméno}

EN branch
volume_up
{podstatné jméno}

branch (také: arm, fork, limb, prong)
volume_up
haara {podstatné jméno}
This fertiliser plant is owned by Atofina the chemical branch of the Total/Fina/Elf group.
Kyseisen lannoitetehtaan omistaa Atofina, joka on TotalFinaElf-konsernin kemian haara.
But we have to remember that this branch of criminality also affects people, people within and outside the workplace.
Mutta on muistettava, että tämä rikollisuuden haara koskee myös ihmisiä, ihmisiä työpaikoilla ja niiden ulkopuolella.
One branch of our culture is now disappearing before our very eyes and we are witnessing the obliteration of one of its sources.
Yksi kulttuurimme haara on parhaillaan katoamassa aivan silmiemme edessä, ja joudumme todistamaan, miten yksi sen lähteistä tuhotaan.
branch (také: business, field, industry, scope)
volume_up
ala {podstatné jméno}
Analogous agreements between both sides of industry might also be considered at the branch or company level.
Asianomaiset sopimukset myös työmarkkinaosapuolten välillä ala- ja konsernitasolla voisivat olla mahdollisia.
. – Mr President, ladies and gentlemen, what is at issue here is the transplantation of cells and tissues, a fast-growing branch of medicine.
. – Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, mietinnön aiheena on solujen ja kudosten siirto, joka on nopeasti kasvava lääketieteen ala.
On the contrary, it must be facilitated for, like no other branch of industry, it guarantees jobs that are safe for the future, both in Europe and worldwide.
Sitä on päinvastoin helpotettava, sillä se varmistaa tulevaisuudessakin varmoja työpaikkoja Euroopassa ja maailmanlaajuisesti paremmin kuin mikään muu ala.
branch (také: bough, knot, sprig, stick)
volume_up
oksa {podstatné jméno}
In the arena of the Middle East, a new olive branch has just been planted.
Lähi-idässä on nyt istutettu uusi oliivipuun oksa.
Mr Commissioner, I know very well that even with an olive branch in your mouth, you could never be a dove!
Tiedän varsin hyvin, herra komissaari, että vaikka teillä olisi suussanne oliivipuun oksa, ette voisi koskaan muistuttaa kyyhkystä!
Unlike in the Bible story, this time the dove will not bring an olive branch as a sign of peace, but as a sign of danger.
Toisin kuin Raamatun tarinassa, tällä kertaa kyyhkyn tuoma oliivipuun oksa ei ole merkki rauhasta, vaan vaarasta.
branch
volume_up
sivukonttori {podstatné jméno}
branch (také: satellite)
volume_up
haarakonttori {podstatné jméno}
A branch office of the EIB was set up last spring in Vienna. It is to be responsible for projects in eastern Central Europe and the Balkan region.
Viime keväänä perustettiin investointipankin Wienin haarakonttori, jonka tarkoitus on vastata itäisen Keski-Euroopan ja Balkanin alueen projekteista.
branch
volume_up
sukuhaara {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "branch":

branch

Příklady použití pro "branch" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIn delaying negotiations with Russia we are sawing off the branch on which we are sitting.
Viivästyttäessämme Venäjän kanssa käytäviä neuvotteluja sahaamme omaa oksaamme.
EnglishThe Commission can therefore be considered the executive branch of the Union.
Tämän vuoksi komission voidaan katsoa olevan unionin täytäntöönpanoelin.
EnglishThe United Nations human rights system needs root-and-branch reform.
Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusjärjestelmää on uudistettava perin pohjin.
EnglishCompanies can extend their operations by opening a branch in another EU country.
Yritykset voivat laajentaa toimintaansa esimerkiksi avaamalla sivuliikkeen toiseen EU-maahan.
EnglishWe could also think of projects aimed at a specific branch within SME.
Voimme ajatella myös hankkeita, jotka liittyvät erityisaloille pk-yrityssektorilla.
EnglishThe unwilling Member States are in fact sawing off the branch they themselves are sitting on.
Haluttomiin jäsenvaltioihin pätee se, että ne sahaavat oksaa, jolla itse istuvat.
EnglishThis should take place primarily via existing branch organisations.
Ensi sijassa sen tulee tapahtua olemassa olevien haaraorganisaatioiden kautta.
EnglishWe therefore regret that this branch was not taken into consideration.
Sen takia pahoittelemme, että Teruelin raidetta ei ole otettu huomioon.
EnglishIt must not be forgotten that the Council is a branch of the budget authority
Ei pidä unohtaa, että neuvosto on yksi budjettivallan käyttäjä.
EnglishThe MEDIA branch offices help to minimise the obstacles to European cooperation, for example.
Tiedotuspisteet auttavat minimoimaan esimerkiksi myös eurooppalaisen yhteistyön esteitä.
EnglishI know that this matter concerns a large branch of industry.
Tiedän, että tämä asia koskee suurta teollisuudenalaa ja monia eri aihealueita.
EnglishWomen have been the first target of this extremist branch of Islam.
Ääri-islamistisen haaran ensimmäiseksi kohteeksi ovat joutuneet naiset.
EnglishEU information is now treated as a branch of the EU' s Offices for Official Publications.
EU:n julkaisutoimistot käyttävät EU-tiedotusta nyt liiketoimena.
EnglishIt makes no sense for Eurojust to set up national branch offices.
Eurojustille ei ole järkevää perustaa kansallisia yhteysviranomaisia.
EnglishSixth, we want to strengthen the role of producer organisations and inter-branch organisations.
Kuudenneksi: haluamme vahvistaa tuottajien ja toimialakohtaisten organisaatioiden tehtäviä.
EnglishFor this reason, appropriate regulation for the distinctive features of this branch is needed.
Tämän vuoksi tällä alalla tarvitaan asianmukaista sääntelyä sen erityisominaisuuksien vuoksi.
EnglishYou have given the example of the distributor in Amsterdam who could open a branch in London.
Otitte esimerkiksi Amsterdamissa olevan jälleenmyyjän, joka voisi avata Lontooseen sivuliikkeen.
EnglishThese are chiefly US companies with a branch in London.
Kyseessä ovat pääosin yhdysvaltalaiset yhtiöt, joilla on toimipaikka myös Lontoossa.
EnglishThe European Parliament cannot be involved in foreign policy as it is a branch of the budgetary authority.
Toisena budjettivallan käyttäjänä parlamentti ei voi toimia ulkopolitiikassa.
EnglishA branch to the north of this axis will go, via Curtici and Brasov, to Bucharest and Constanza.
Yksi tämän pääväylän pohjoishaara kulkee Curticin ja Braşovin kautta Bukarestiin ja Constanzaan.