anglicko-finsko překlad pro "to articulate"

EN

"to articulate" finský překlad

EN to articulate
volume_up
[articulated|articulated] {sloveso}

1. generál

Articulate clearly any figure that is mentioned.
Artikuloi luvut selvästi.
to articulate (také: to enunciate)

2. medicína

Příklady použití pro "to articulate" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe other States, too, are starting to articulate their claims more strongly.
Myös muut valtiot alkavat ilmaista vaatimuksiaan entistä voimakkaammin.
EnglishThey certainly are communicated in this House and he does it in a most articulate fashion.
Se on todella tullut esille parlamentissa, ja arvoisa jäsen ilmaisi sen erittäin selkeästi.
EnglishIt is the way in which enlightened people communicate with one another and articulate themselves.
Se on tapa, jolla valistuneet ihmiset viestivät toistensa kanssa ja ilmaisevat itseään.
EnglishWe can articulate the values and objectives that underpin the Union.
Voimme korostaa unionin perustana olevia arvoja ja tavoitteita.
EnglishA second and related imperative is to understand and articulate the potential of peace.
Toinen tähän liittyvä välttämättömyys on se, että ymmärretään ja todetaan ääneen rauhan mahdollisuudet.
EnglishThis is the message I would like to articulate: the Romanian authorities must put a stop to this action.
Haluan välittää seuraavan sanoman: Romanian viranomaisten täytyy lopettaa tällaiset toimet.
EnglishIn a free society, if that is how people feel, they must be allowed to articulate their opinions.
Vapaassa yhteiskunnassa ihmisten on saatava tuoda mielipiteensä julki sen mukaan, mitä he asiasta ajattelevat.
EnglishWhat would Question Time be without our Irish colleagues and their effective and articulate contributions?
(EN) Mitä kyselytunnista tulisikaan ilman irlantilaisten kollegoidemme tehokasta ja selväsanaista panosta?
EnglishI listened intently to this articulate wee man.
Kuuntelin tätä kaunopuheista pikkumiestä tarkkaavaisesti.
EnglishThe most determined supporters of the US vision are European, as are its most articulate opponents.
Yhdysvaltojen näkemystä määrätietoisimmin tukevat tahot mutta myös sen voimakkaimmat vastustajat ovat eurooppalaisia.
EnglishDemocracy requires parties to provide choice to the electorate and to articulate the views of voters.
Demokratia edellyttää, että puolueet tarjoavat äänestäjäkunnalle vaihtoehtoja ja tuovat julki äänestäjien näkemyksiä.
EnglishMr Malerba, Mr Desama, as rapporteur, and also Mrs McNally have all addressed the problem in a very articulate way.
Kollegat Malerba ja Desama esittelijöinä sekä kollega McNally käsittelivät näitä asioita erittäin selkeästi.
EnglishI think we will need to articulate our works around these two lines of action: transparency and protection of privacy.
Mielestäni meidän on noudatettava työssämme seuraavia kahta periaatetta: avoimuutta ja yksityisyyden suojelua.
EnglishNow, Mrs Ashton, the great challenge is to articulate and identify a European response, mainly at the London Conference.
Nyt, korkea edustaja Ashton, suurena haasteena on muotoilla ja yksilöidä lähinnä Lontoon konferenssissa Euroopan vastaus.
EnglishFaced with the scepticism that has been expressed, we also need to articulate clearly what we are voting on this week.
Kun otetaan huomioon täällä ilmaistut epäilyt, meidän onkin sanottava selvästi, mistä tällä viikolla oikeastaan äänestetään!
English   Mr President, as regards the economic aspect, I can only congratulate Mr Garot on his articulate and accurate report.
   Arvoisa puhemies, taloudellisen näkökulman osalta voin onnitella esittelijä Garot'ta selkeästä ja täsmällisestä mietinnöstä.
EnglishArticulate clearly any figure that is mentioned.
EnglishThis is the freedom which allows us to articulate these problems within a spectrum of views which is relevant to their solution.
Tämän vapauden ansiosta voimme jäsentää näitä ongelmia esittämällä monenlaisia näkemyksiä, jotka ovat olennaisia niiden ratkaisemisen kannalta.
EnglishWe well know that this population can be articulate, can demonstrate and show their anger, and they do show it when something is wrong.
Tiedämme hyvin, että tämä kansa voi olla selväsanainen, se voi näyttää ja osoittaa vihansa, ja se todella näyttää sen, kun jokin on väärin.
EnglishI am talking, Commissioner, about a plan which will articulate the development priorities of each country in a single regional entity.
Arvoisa komission jäsen, tarkoitan suunnitelmaa, jossa määritellään kunkin maan kehitystä koskevat painopisteet yhden alueellisen kokonaisuuden sisällä.