anglicko-finsko překlad pro "abrupt"

EN

"abrupt" finský překlad

volume_up
abrupt {příd. jm.}

EN abrupt
volume_up
{přídavné jméno}

abrupt (také: abrasive, brushy, coarse, crass)
volume_up
karkea {příd. jm.}
abrupt (také: terse)
volume_up
töksähtävä {příd. jm.}
abrupt
volume_up
äkkijyrkkä {příd. jm.} (esim. Mutka)
abrupt (také: instantaneous, precipitous, sudden)
volume_up
äkillinen {příd. jm.}
Otherwise, an abrupt end of support would cause a chaotic situation.
Muuten tuen äkillinen lakkauttaminen johtaisi kaoottiseen tilanteeseen.
As you can well imagine, this brought our meeting to an abrupt halt.
Kuten voitte hyvin kuvitella, tieto sai kokouksemme päättymään äkillisesti.

Synonyma (anglicky) pro "abrupt":

abrupt

Příklady použití pro "abrupt" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishExpulsion from university means that a person's education comes to an abrupt end.
Yliopistosta erottaminen merkitsee äkkiloppua henkilön koulutukselle.
EnglishMr President, Russia has made an abrupt switch from communism to capitalism.
Arvoisa puhemies, Venäjä on tehnyt armottoman jyrkän käännöksen kommunismista kapitalismiin.
EnglishAs you can well imagine, this brought our meeting to an abrupt halt.
Kuten voitte hyvin kuvitella, tieto sai kokouksemme päättymään äkillisesti.
EnglishWhen a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
Kun kriittinen massa on saavutettu, rekrytointi kiihtyy jyrkästi.
EnglishThe abrupt change of direction by the US might well be viewed with a degree of cynicism.
Yhdysvaltojen äkilliseen suunnanmuutokseen olisi myös syytä suhtautua jossain määrin epäilevästi.
EnglishI hope that nothing whatsoever is done to put an abrupt end to this.
Toivon, että siitä ei tehdä loppua millään julmalla tavalla.
EnglishWhat specific political consequences does the Council draw from the abrupt change in the situation in Cuba?
Mitä poliittisia johtopäätöksiä neuvosto on tehnyt Kuuban tilanteen äkillisestä muutoksesta?
EnglishThe fourth demand would then have to be to avoid abrupt changeovers between programming periods in future.
Neljänneksi olisi vaadittava tulevaisuudessa jyrkkien muutosten välttämistä ohjelmakausien välillä.
EnglishHowever, a national competition authorityin the Netherlands intervened, and this was brought to an abrupt end.
Alankomaiden kansallinen kilpailuviranomainen puuttui kuitenkin järjestelmään ja lakkautti sen äkillisesti.
EnglishA too abrupt turning off of the 'EU tap' could jeopardize the very successful performance of the Irish economy.
"EU-hanojen" liian äkkinäinen sulkeminen saattaisi vaarantaa Irlannin talouden menestyksekkäät aikaansannokset.
EnglishThe EMU project was brought to an abrupt halt.
EnglishI simply cannot understand how you can be suggesting an abrupt end to the production of these crops, without any transitional period.
En yksinkertaisesti voi ymmärtää, kuinka te voitte ehdottaa näiden kasvien tuotannon äkillistä keskeyttämistä ilman minkäänlaista siirtymäkautta.
EnglishIt is true that the wording of paragraph Q is a little abrupt when it says, ‘tourism is the enemy of totalitarianism and dictatorships’.
On totta, että johdanto-osan Q kappale on muotoiltu hieman jyrkästi, kun siinä todetaan, että "matkailu on totalitarismin ja diktaattoreiden vihollinen".
EnglishWhilst we cannot predict with certainty the extent to which temperatures will rise, we can be certain that the risk of abrupt climate change exists.
Vaikka emme voikaan varmasti tietää ennalta, miten paljon lämpötilat nousevat, voimme olla varmoja siitä, että yhtäkkisen ilmastonmuutoksen vaara on todellinen.
EnglishObviously from an Irish point of view I will be fighting hard to ensure that there is no abrupt end to the allocation of structural funding as promised by the Commission.
Irlantilaisten näkökulmasta ponnistelen todella kovasti, jotta rakennerahastoille myönnettävä rahoitus ei pääty äkillisesti, kuten komissio onkin luvannut.
EnglishFirst, I must strongly condemn the methods employed by the Renault company, whose abrupt decision shows a scandalous disregard for the human aspect of the crisis affecting the company.
Ensinnäkin haluan tuomita ankarasti Renault'n käyttämän menetelmän. Tällä jyrkällä päätöksellä se hylkää läpikäymänsä kriisin inhimillisen ulottuvuuden.
EnglishI would hope too, that many of us realize that the construction of European does not come to an abrupt halt on 1 January 1999 but that, on the contrary, it must be stepped up from 2 May 1998.
Niinpä toivon monien meistä olevan tietoisia siitä, että Euroopan rakentaminen ei pääty 1. tammikuuta 1999 vaan että sen on päin vastoin tehostuttava 2. toukokuuta 1998 lähtien.