anglicko-dánsko překlad pro "transparent"

EN

"transparent" dánský překlad

volume_up
transparent {příd. jm.}
DA

"transparent" anglický překlad

volume_up
transparent {příd. jm.}

EN transparent
volume_up
{přídavné jméno}

transparent (také: transparant)
volume_up
gennemsigtig {příd. jm.}
I advocate transparent, joint and efficient development policy.
Jeg opfordrer til en gennemsigtig, solidarisk og effektiv udviklingspolitik.
It is imperative that rules for travel costs should be transparent and comprehensible.
Det er nødvendigt med en gennemsigtig og logisk ordning for rejseudgifterne.
It needs to be transparent and changes also need to be made to its composition.
Den skal være gennemsigtig, og også sammensætningen skal ændres.
transparent (také: palpable)
volume_up
gennemskuelig {příd. jm.}
As a result the regulation will become more transparent and more predictable.
Herigennem bliver lovgivningen mere gennemskuelig og forudsigelig.
A transparent framework is required within which the delegations select the right projects.
Ifølge vurderingsrapporten er udvælgelsesprocessen imidlertid langtfra gennemskuelig.
It is better for the decision to be taken in a transparent way by Parliament.
Det er bedre, at denne afgørelse træffes af Parlamentet på en gennemskuelig måde.
transparent
volume_up
transparent {příd. jm.}
Any legal proceedings must be fair and transparent to the general public.
Enhver retssag skal forløbe fair og være transparent for offentligheden.
I must say this is very strange in a Europe which proclaims that it wants to be transparent.
Det er da meget mærkeligt i et Europa, der siger, at det vil være transparent.
This is a necessary move towards a transparent approach to trade and the environment.
Det er nødvendigt i henhold til en transparent politik for miljø og handel.

Synonyma (anglicky) pro "transparent":

transparent

Příklady použití pro "transparent" v dánském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe Commission will also adopt the implementing regulations in a transparent way.
Kommissionens vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne vil også ske i åbenhed.
EnglishI have gone on record in stating that I will be fully transparent with consumers.
Jeg har erklæret, at jeg vil håndhæve fuld gennemsigtighed over for forbrugerne.
EnglishIt is a little less complex, a little more transparent, but that is about all.
Det er en smule mindre komplekst, en smule mere gennemsigtigt, men ikke meget.
EnglishIt is naturally fundamental to the WTO talks that they should be transparent.
Det er et naturligt udgangspunkt, at WTO-forhandlingerne skal bygge på åbenhed.
EnglishWe must combine the transparent policies and get away from the present rigidity.
Vi skal forene de fornuftige politikker og ikke den strenghed, der eksisterer i dag.
EnglishIt is absolutely essential that we should make these flows of funds transparent.
Det er absolut meget vigtigt, at vi får indblik i disse finansielle strømme.
EnglishAnother area where we agree is the need for open and transparent consultations.
En anden ting, vi er enige om, er behovet for åbne og gennemskuelige konsultationer.
EnglishThey need to be made clearer, more transparent, more effective and more democratic.
De skal gøres tydeligere, mere gennemsigtige, mere effektive og mere demokratiske.
EnglishWe need to be accountable, more transparent, and we need to reform priorities.
Vi skal være ansvarlige, mere gennemsigtige, og vi skal ændre vores prioriteringer.
EnglishIf this Parliament is to be transparent it must be reported, as well as open.
Hvis Parlamentet skal være gennemskueligt, skal det rapporteres og være åbent.
EnglishThe Council will continue its efforts to make its activities more transparent.
Rådet vil bestræbe sig yderligere på at øge gennemskueligheden af sine aktiviteter.
EnglishMr President, most people say they believe in open and transparent government.
Hr. formand, de fleste siger, at de tror på et åbent og gennemsigtigt styre.
EnglishIt will be done in the fullest, most transparent and open shared consultation.
Det skal foregå i samråd på den mest omfattende, gennemsigtige og åbne måde.
EnglishIt is clear from roaming fees, for example, that the market is far from transparent.
Netop ved roaming-gebyrerne konstaterer man, at markedet er meget uigennemsigtigt.
EnglishFree and independent media are indispensable for a transparent and robust democracy.
Frie og uafhængige medier er uundværlige for et gennemsigtigt og robust demokrati.
EnglishA Europe which needs to be more transparent, more open and less controversial.
Et Europa som kunne være mere gennemskueligt, mere åbent og mere ulasteligt.
EnglishThe products of gene technology must be transparent from the field to the fork.
De genetisk modificerede produkter skal være gennemsigtige fra marken til tallerkenen.
EnglishStrict definitions, clear targets and transparent procedures are needed here.
Dertil er strenge definitioner, tydelige målsætninger og klare procedurer nødvendige.
EnglishMr President, it is important that we have transparent, workable directives.
Hr. formand, det er vigtigt, at vi har gennemsigtige og brugbare direktiver.
EnglishThis can be prevented if we are open and transparent in casting our ‘ no’ votes today.
Nederlandene har derfor efter min opfattelse grund til at prise sig lykkelige.