anglicko-dánsko překlad pro "think tank"

EN

"think tank" dánský překlad

volume_up
think tank {podstatné jméno}

EN think tank
volume_up
{podstatné jméno}

think tank
This is why Parliament's report also suggests organising a think tank, as Mrs Gröner has already mentioned.
Parlamentets betænkning foreslår derfor desuden, at der oprettes en tænketank, hvilket Lissy Gröner også nævnte.
Det er ikke nogen tænketank.
We want to use the observatory as a think-tank, to try to make sure that we bring forward the appropriate proposals.
Vi vil gerne bruge observatoriet som en tænketank for at forsøge at sikre, at vi får fremlagt de rigtige forslag.

Synonyma (anglicky) pro "think tank":

think tank

Podobné překlady pro "think tank" dánsky

to think sloveso
tank podstatné jméno

Příklady použití pro "think tank" v dánském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThen there is the think tank of independent experts who provide us with the ideas.
Og så er der tænketanken af uafhængige eksperter, der giver os ideerne.
EnglishI do not want it to be reduced to a think tank or, at best, a supervisory body for a couple of industry sectors.
Jeg håber nemlig ikke, at Kommissionen bliver en eller andens informationskontor eller i bedste fald myndighed.
EnglishOne of the ideas which came out of both the ad-hoc committee and the think tank is to have a seminar on training the judiciary.
En af de ideer, der kom frem både fra ad hoc-udvalget og tænketanken, er at afholde et seminar om oplæring af justitsmyndighederne.
EnglishThe structures, too, have been improved: the Secretary-General of the Council acting as the supreme representative of the CFSP, the new troika, the think-tank.
Også strukturerne er blevet bedre, idet generalsekretæren for Rådet, der handler i sin egenskab af repræsentant for FUSP, den nye trojka, analyseenheden osv.
EnglishFor this we have had, since 9 November last, an excellent report compiled by a think-tank headed by former Secretary-General David Williamson.
I den forbindelse råder vi siden den 9. november sidste år over en meget nyttig rapport, der er udarbejdet af en arbejdsgruppe under ledelse af den tidligere generalsekretær, David Williamson.
EnglishDoes the Commission not believe that, on this subject, a think-tank should be set up, within the actual context of the WTO, concerning the relationship between globalisation and health problems?
Mener Kommissionen ikke, at man netop i forbindelse med dette spørgsmål bør drøfte forholdet mellem globalisering og sundhedsproblemer i WTO?
EnglishThe organisations involved in the think-tank might find it difficult to apply for assistance from the fund and yet are often the most appropriate organisations to apply.
De organisationer, der deltager i tænketanken, vil kunne møde vanskeligheder i deres ansøgninger om støttemidler, og det vil ofte være de bedste kapaciteter til at gøre det.