anglicko-dánsko překlad pro "paralysis"

EN

"paralysis" dánský překlad

volume_up
paralysis {podstatné jméno}
EN

paralysis {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
paralysis (také: palsy)
It is unlikely that a scoreboard will be able to unlock this paralysis within policy.
Fastsættelsen af pointtavlen kan sandsynligvis ikke fjerne denne politiske lammelse.
The issue facing us is what to do about this dangerous paralysis of our general functioning.
Problemet er, hvad vi gør med denne farlige lammelse af hele vort arbejde.
However, it must not lead to paralysis of the Union.
Den må dog ikke føre til en lammelse af EU.
2. medicína
paralysis

Synonyma (anglicky) pro "paralysis":

paralysis
English

Příklady použití pro "paralysis" v dánském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishUncertainty about Russian participation in Kyoto must not lead to paralysis.
Usikkerhed om den russiske deltagelse i Kyoto må ikke føre til handlingslammelse.
EnglishThe requirement of unanimity actually causes paralysis, as we have seen in recent days.
Kravet om enstemmighed skaber nemlig handlingslammelse, hvilket vi kan se i denne tid.
EnglishWithout that, enlargement will be a hazardous exercise and risks bringing us to paralysis.
Uden det vil udvidelsen være en meget farlig sag og vil let kunne lamme os.
EnglishWe should also ask why Europe currently seems to be sinking into paralysis.
Man må imidlertid også spørge sig selv, hvorfor Europa ser ud til at blive stadig mere lammet.
EnglishThe proposed solution carries the risk of paralysis in a 25- or 30-Member State Union.
Løsningsforslaget indebærer en risiko for, at en Union med 25-30 medlemsstater kan blive lammet.
EnglishThe length of the periods of time leading up to implementation is such as to induce paralysis.
De lange perioder frem til gennemførelsen er absolut lammende.
EnglishMr President, Togo is still in a state of political paralysis.
Hr. formand, Togo befinder sig stadig i et politisk dødvande.
EnglishThe continued requirement of unanimity in this area is a factor leading to paralysis and ineffectiveness.
Fastholdelsen af enstemmighed på dette område er en lammende, effektivitetsbremsende faktor.
EnglishThe testing regime, it says, will cause paralysis of the whole system, especially if we extend the requirements.
Afprøvningsordningen vil lamme hele systemet, især hvis vi udvider kravene.
EnglishWe must also stop the paralysis of our governments.
Der skal også sættes en stopper for vores regeringers tilbageholdenhed.
EnglishWhat about if polio, infantile paralysis, again becomes widespread?
Hvad så, hvis polio - børnelammelse - udbredes igen?
EnglishThe system of unanimity in the Council is unanimously recognized as causing paralysis in the decision making process.
Enstemmighed i Rådet er enstemmigt anerkendt som et system, der lammer beslutningsprocessen.
EnglishYet we must also ensure that the Western world and the values we uphold are not left in a state of paralysis.
Samtidig skal vi også sikre os, at den vestlige verden og de værdier, vi værner om, ikke bliver lammet.
EnglishI think this is embarrassing for the EU and that, in a sense, it reveals the paralysis of the Member States.
Jeg synes, det er pinligt for EU, og jeg synes, at det i den grad afslører medlemslandenes handlingslammelse.
EnglishBST increases the risk of mastitis by 25 %, the risk of infertility by 18 % and of paralysis by as much as 50 %.
BST forhøjer risikoen for mastitis med 25 %, risikoen for ufrugtbarhed med 18 % og for lammelser sågar med 50 %.
EnglishThe paralysis is as great as ever.
Lammelsen er lige så stor, som den altid har været.
EnglishThere will be nothing for national parliaments nor for the European Parliament to deal with because there will be paralysis.
De nationale parlamenter og Europa-Parlamentet får ikke noget at arbejde med, fordi hele systemet bliver lammet.
EnglishFollowing the enormous step that was the creation of the single currency, the Union appears today to be in a genuine state of paralysis.
Efter det enorme skridt, som det var at indføre den fælles mønt, synes Unionen i dag nærmest lammet.
EnglishThe need to overcome the paralysis imposed by the veto became all the more urgent with the prospect of enlargement.
Nødvendigheden af at komme ud over lammelsen som følge af vetoet hastede så meget desto mere med udsigterne til udvidelsen.
EnglishThere is a third idea which, I believe, is more or less generally accepted, and that is the idea that we must avoid paralysis.
Borgerne forventer nogle konkrete svar, som ikke blot omfatter institutionsdebatten og forfatningsdiskussionerne.