anglicko-dánsko překlad pro "palliative"

EN

"palliative" dánský překlad

volume_up
palliative {příd. jm.}

EN palliative
volume_up
{přídavné jméno}

1. medicína

palliative
volume_up
palliativ {příd. jm.}
Research, too, must commit itself more to gerontology and to the support of programmes in palliative medical care and develop its own Europe-wide networks.
Også forskerne med deres forskning skal i langt højere grad engagere sig i gerontologi og støtte til programmer inden for palliativ medicin og forgrene sig i hele Europa.

Synonyma (anglicky) pro "palliative":

palliative

Příklady použití pro "palliative" v dánském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishYet we hear almost daily of new research developments, both palliative and surgical.
Men vi hører næsten dagligt om udviklingen inden for forskning med hensyn til lindrende og kirurgisk behandling.
EnglishWe have to find more palliative care for those dying of AIDS, in particular in the developing countries.
I de fleste tilfælde er det almindelige, ofte unge kvinder, som er meget sårbare på grund af deres køn.
EnglishIn such cases, using machines is no palliative.
I de tilfælde er brug af computeren ikke det rette middel.
EnglishAs I have already said, we can support the ideas on palliative care that you mentioned in the debate.
Jeg har allerede i forbindelse med den palliative behandling sagt, at vi kan støtte de idéer, som De har fremlagt under forhandlingerne.
EnglishThese measures are palliative.
EnglishThe proposals in this report are very welcome as an interim palliative, but Europe is a legal construction, its courts are central to its proper functioning.
Forslagene i denne betænkning er glimrende som midlertidig løsning, men Europa er en juridisk konstruktion med domstole, der er centrale for funktionen heraf.
EnglishPalliative descriptors such as 'low-tar ' or 'light ' merely salve people's consciences and obscure the fact that these products are not the least bit healthier than any others.
Forskønnende betegnelser som " mild " eller " light " beroliger blot samvittigheden og slører, at disse produkter ikke er spor sundere end alle andre.
EnglishThis assistance should be channelled though local agencies spreading knowledge of the disease, its causes and its effects, and providing preventive and palliative healthcare.
Denne bistand bør kanaliseres gennem lokale agenturer, som spreder viden om den sygdom, den forårsager, og dens virkninger og sørger for præventiv og lindrende sundhedspleje.
EnglishThey confirmed many of the proposals I had drafted and suggested new areas for me to explore, such as vaccines, maternal health, biomass fuels and palliative care.
De har bekræftet mange af de forslag, som jeg stillede, og foreslået nye områder at fokusere på, områder som f.eks. vacciner, sundhed under graviditet, biomasse / brændstoffer og sygepleje.
EnglishI say to the Left that we need to reform our trade policies because aid and debt relief for developing countries without access to our markets can be nothing more than a palliative.
Jeg vil gerne sige til venstrefløjen, at vi er nødt til at reformere vores handelspolitik, da bistand og gældseftergivelse til udviklingslandene uden adgang til vores markeder kun er en lappeløsning.