anglicko-dánsko překlad pro "lust"

EN

"lust" dánský překlad

volume_up
lust {podstatné jméno}
DA

EN lust
volume_up
{podstatné jméno}

lust (také: concupiscence, desire)
But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness, and despise government.
og mest dem som vandre efter Kød i Begær efter Besmittelse og foragte Herskab.
The enemy said, I will pursue, I will overtake, I will divide the spoil; my lust shall be satisfied upon them; I will draw my sword, my hand shall destroy them.
Fjenden tænkte: "Jeg sætter efter dem indhenter dem uddeler Bytte stiller mit Begær på dem; jeg drager mit Sværd min Hånd skal udrydde dem.
Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.
hvorved han har skænket os de største og dyrebare Forjættelser for at I ved disse skulle få Del i guddommelig Natur når I undfly Fordærvelsen i Verden som har sin Grund i Begær
lust (také: desire, notion)
And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.
Og Verden forgår og dens Lyst; men den som gør Guds Villie bliver til evig Tid.
For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.
Thi alt det som er i Verden Kødets Lyst og Øjnenes Lyst og Livets Hoffærdighed er ikke af Faderen men af Verden.
They also believe what the Apostle Paul said, that acts between men and men are unseemly and are the result of lust not of love.
De tror også på, at apostlen Paulus sagde, at handlinger mellem to mænd er upassende og er resultatet af lyst og ikke af kærlighed.
lust (také: desire, want, wish)
The EU's lust for endless enlargement is driven by a craving for ego-building world status, which goes hand in hand with the drive for super-statehood through the rejected Constitution.
EU ' s trang til endeløs udvidelse er drevet af et stærkt ønske om en egoopbyggende verdensstatus ledsaget af ønsket om en superstat i kraft af den forkastede forfatning.
Recent grim news stories show what despicable advantage may be taken of children by adults determined, at any cost, to satisfy their lust for gratification and for money.
De nyeste, nedslående beretninger viser, hvilken uværdig udnyttelse af børn, der kan finde sted fra de voksnes side, som for enhver pris ønsker at opfylde deres tragten efter fornøjelser og penge.

Synonyma (anglicky) pro "lust":

lust

Příklady použití pro "lust" v dánském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThis I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
Men jeg siger: Vandrer efter Ånden så fuldbyrde I ingenlunde Kødets Begæring.
EnglishBut every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed.
men enhver fristes når han drages og lokkes af sin egen Begæring;
EnglishLust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids!
Attrå ej i dit Hjerte hendes Skønhed hendes Blik besnære dig ej!
EnglishNot in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God:
ikke i Begærings Brynde som Hedningerne der ikke kende Gud;
EnglishSo I gave them up unto their own hearts' lust: and they walked in their own counsels.
Men mit Folk vilde ikke høre min Røst Israel lød mig ikke.
EnglishAnd they tempted God in their heart by asking meat for their lust.
de fristede Gud i Hjertet og krævede Mad til at stille Sulten
EnglishThen when lust hath conceived, it bringeth forth sin: and sin, when it is finished, bringeth forth death.
derefter når Begæringen har undfanget føder den Synd men når Synden er fuldvoksen føder den Død.
EnglishYe lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not.
I begære og have ikke; I myrde og misunde og kunne ikke få; I føre Strid og Krig.
EnglishSwear that your father's blood lust and tyranny died with him.
Sværg at din fars blodtørst og tyranni døde med ham.
EnglishNow these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted.
Men disse Ting skete som Forbilleder for os for at vi ikke skulle begære hvad ondt er således som hine begærede.
EnglishThey were not estranged from their lust.
Men før deres Attrå var stillet mens Maden var i deres Mund
EnglishBut I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.
Men jeg siger eder at hver den som ser på en Kvinde for at begære hende har allerede bedrevet Hor med hende i sit Hjerte.
EnglishAn authoritarian ruler, the Shah, returned to power, but he proceeded to make ever more enemies in his own country on account of his lust for power and his neglect of his people.
En autoritær leder, shahen, overtog igen magten, men fik efterfølgende stadig flere modstandere i Iran, fordi han plejede sit magtbegær og glemte sit folk.
EnglishRecent grim news stories show what despicable advantage may be taken of children by adults determined, at any cost, to satisfy their lust for gratification and for money.
De nyeste, nedslående beretninger viser, hvilken uværdig udnyttelse af børn, der kan finde sted fra de voksnes side, som for enhver pris ønsker at opfylde deres tragten efter fornøjelser og penge.
EnglishFor the day has dawned: two irresponsible politicians, consumed with a lust for power, are selling Austria's image, political role, and to some extent even its economic interests, down the river!
Det er nemlig kommet så vidt, at to uansvarlige politikere, ædt op af magtsyge, sælger Østrigs image, Østrigs politiske rolle og til dels også Østrigs økonomiske interesser!
EnglishThe shocking Dutch newspaper headline of less than a week ago 'Zimbabwe stinks of blood lust'sadly completely sums up the content of the article by the paper's correspondent in Harare.
Den chokerende nederlandske avisoverskrift for mindre end en uge siden, " Zimbabwe lugter af blodtørst ", dækker sørgeligt nok fuldstændig indholdet af korrespondentens artikel i Harare.
EnglishAt the same time I call on President Lukashenko finally to give up his lust for power and to restore freedom of the press and critical opposition in order to promote the process of transformation.
Jeg opfordrer på den anden side præsident Lukasjenko til at opgive sin magtsyge og igen at muliggøre pressefrihed og oppositionens kritiske opfølgning til fordel for transformationsprocessen.