anglicko-dánsko překlad pro "hunger"

EN

"hunger" dánský překlad

volume_up
hunger {pouze v j. č.}
DA

EN hunger
volume_up
{pouze v jednotném čísle}

hunger (také: starvation)
Mr President, the statistics in relation to world hunger are indeed staggering.
Hr. formand, statistikken over sult i verden er virkelig forbløffende.
Managing the economy irresponsibly would have meant bread today and hunger tomorrow.
En uansvarlig økonomisk forvaltning ville have givet brød i dag og sult i morgen.
The next item is the statements by the Council and the Commission on combating hunger.
Næste punkt på dagsordenen er redegørelser fra Rådet og Kommissionen om bekæmpelse af sult.

Synonyma (anglicky) pro "hunger":

hunger

Příklady použití pro "hunger" v dánském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt has been claimed that we aim to combat hunger in the world with biotechnology.
Det er blevet sagt, at vi ville bekæmpe sulten i verden med bioteknologien.
EnglishLet me make a special reference to Aung San Suu Kyi, now on hunger strike in Burma.
Jeg vil henvise specifikt til Aung San Suu Kyi, som nu sultestrejker i Burma.
EnglishIn two years, hunger caused more deaths than the two world wars put together.
På to år forårsagede sulten flere dødsfald end de to verdenskrige til sammen.
EnglishBut food is in short supply and - as we say in Dutch - hunger is the best sauce.
Men fødevarer er en mangelvare, og nøden bryder alle love, som man siger.
EnglishHowever, large-scale investments are needed in order effectively to combat hunger.
En effektiv bekæmpelse af sulten kræver imidlertid en større investering.
English   – Mr President, the hunger and injustice in the world are issues of great importance.
Derfor har vi sat os mere ambitiøse mål for dem, som endnu ligger under 0,7 %.
EnglishAnd if any man hunger, let him eat at home; that ye come not together unto condemnation.
Når nogen hungrer han spise hjemme for at I ikke skulle komme sammen til Dom.
EnglishShe was the sixth relative of a political prisoner to die on hunger strike.
Hun var den sjette af de beslægtede politiske fanger, der er døde under sultestrejken.
EnglishWhen she was 69, the World Food Conference pledged a world free from hunger.
Og vedrørende sundhed døde der, som vi ved, 3 millioner af aids i 2000.
EnglishThe young student Béchir Habid has been on hunger strike since 18 October.
Den unge student, Béchir Habid, har sultestrejket siden den 18. oktober.
EnglishThe weapon of new terrorism is fear and disruption, and hunger for power.
Den nye terrorismes våben er angst, forstyrrelser og en higen efter magt.
EnglishLet us not be indifferent, then, to the hunger strikers in the support of political prisoners.
Lad os ikke være upåvirkede af sultestrejken til støtte for de politiske fanger.
EnglishHowever, biotechnology can make its contribution to reducing hunger in the world.
Men den kan yde sit bidrag til, at sulten i verden bliver mindre.
EnglishIn Saint-Denis in the Parisian region, six of them started a hunger strike more than 30 days ago.
I Paris-området Saint-Denis har seks af dem nu sultestrejket i mere end 30 dage.
EnglishIf I remember correctly, the hunger strikes in Turkish prisons have so far cost 23 lives.
Hvis jeg husker rigtigt, har sultestrejkerne i de tyrkiske fængsler nu krævet 23 dødsofre.
EnglishOther sources indicate, however, that the pro-Democracy leader is indeed on hunger strike.
Men andre kilder tyder på, at lederen af bevægelsen for demokrati faktisk er i sultestrejke.
EnglishThere is a great deal of work ahead of us if our wish to eradicate hunger is to succeed.
Der ligger et stort stykke arbejde foran os, hvis vores ønske om at udrydde sulten skal lykkes.
EnglishWhat would people be saying now if one of the hunger strikers had gone all the way and died?
Hvad ville der ikke være sket, hvis en af de sultestrejkende var død!
EnglishThe hunger strikers have been fighting to the death now for 370 days and dozens have already died.
På 370. dag fortsætter de sultestrejkende deres kamp, og adskillige er allerede døde.
EnglishIt led to a veritable deluge of complaints and even mass hunger strikes.
Det har ført til en storm af klager og også mange sultestrejker.