anglicko-dánsko překlad pro "definite"

EN

"definite" dánský překlad

volume_up
definite {příd. jm.}

EN definite
volume_up
{přídavné jméno}

definite (také: set)
volume_up
bestemt {příd. jm.}
If so, there is a definite procedure for how Denmark is to be incorporated into the system.
I så fald er der en bestemt procedure for, hvordan Danmark bliver lempet ind i systemet.
In fact, we Swedes have a fairly definite view of these questions.
Vi svenskere har jo et ganske bestemt syn på disse spørgsmål.
Secondly, a complete test ban, with a definite date by which it will come into force.
For det andet et fuldstændigt forbud mod dyreforsøg med en bestemt dato, hvor det vil træde i kraft.
definite
volume_up
definit {příd. jm.}

Příklady použití pro "definite" v dánském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWork here is difficult, and until now a definite result has not been achieved.
Arbejdet er vanskeligt, og hidtil er det ikke lykkedes at nå frem til et resultat.
EnglishWe expect this political and cultural dialogue to have a definite starting point.
Vi forventer, at denne politisk-kulturelle dialog får et konkret startpunkt.
EnglishUp to now, no definite content has been given to these new treaty obligations.
Disse nye pligter i traktaten har vi foreløbig ikke givet et konkret indhold.
EnglishNot only do we talk in those terms, but we live in solidarity and set definite dates.
Vi taler ikke kun om det, vi lever i solidaritet og fastlægger konkrete datoer.
EnglishIt is too passive and too hesitant, whereas definite action is what is needed.
Den er for passiv og for tøvende, hvor ubetinget handling ville have været nødvendig.
EnglishExperience teaches us that we can only make coherent progress by setting definite dates.
Erfaringen viser, at kun med faste datoer kan vi gøre sammenhængende fremskridt.
EnglishSome very definite progress has been achieved in the realm of rural development.
Meget, meget betydelige fremskridt er der opnået på området udvikling af landdistrikterne.
EnglishInvestigations that will give a definite answer have yet to be carried out.
Her mangler der endnu nogle undersøgelser, før det kan vurderes endeligt.
EnglishWe also have a duty to have definite rules adopted governing other pigs.
Det er også vores pligt at få vedtaget faste regler for de resterende svin.
EnglishYou should not pronounce on a subject on which you cannot make any definite comments.
Hvad man ikke klart kan definere, må man ikke udtale sig kategorisk om.
EnglishThe SME dimension must become a much more definite aspect of Community policy than hitherto.
Fællesskabspolitikken skal i endnu højere grad end hidtil inddrage SMV-dimensionen.
EnglishI would, though, like to say something very definite on the subject of Parliament.
Jeg vil imidlertid gerne komme med en helt konkret bemærkning til spørgsmålet om Parlamentet.
EnglishIf we are to achieve a balance, a concrete action plan with a definite timetable is required.
For at opnå balance kræves en konkret handlingsplan med en fastsat tidsplan.
EnglishNor can deaths be assumed to be murders without definite proof.
Man kan heller ikke uden videre tilskrive regeringen mord uden endelige beviser.
EnglishThere has been definite and tangible progress in the fight against corruption.
Der er sket klare og konkrete fremskridt i kampen mod korruption.
EnglishWe urgently need definite proposals for the promotion of environmentally friendly products.
Det haster med konkrete forslag, der kan være med til at fremme miljøvenlige produkter.
EnglishIn addition, the summit did not manage to reach definite agreement on sustainable energy.
Desuden lykkedes det ikke topmødet at nå frem til en endelig aftale om vedvarende energi.
EnglishI remember the question perfectly well and the answer was a definite ‘ no’.
I overensstemmelse med Dem vil jeg tage alle de nødvendige skridt.
EnglishWe think there are not enough facts to enable us to express a definite view one way or the other.
Der er dybest set tale om infrastrukturer til transport af torturerede fanger.
EnglishMr Rübig, I am not yet aware of any definite position on this issue.
Hr. Rübig, jeg har ikke fået forelagt noget, der allerede står fast, om dette spørgsmål.