anglicko-česko překlad pro "zip code"

EN

"zip code" český překlad

volume_up
zip code {podstatné jméno}

EN zip code
volume_up
{podstatné jméno}

1. americká angličtina

zip code (také: ZIP)
Try selecting a new region, and then select a new ZIP Code or Postal Code to see if you get more accurate Guide listings, even if they are not listed specifically for your region.
Můžete zkusit vybrat jinou oblast a pak nové poštovní směrovací číslo, zda nezískáte přesnější seznamy pořadů programu televize, i když nejsou určeny přesně pro vaši oblast.

Podobné překlady pro "zip code" česky

zip podstatné jméno
to zip sloveso
ZIP podstatné jméno
code podstatné jméno
to code sloveso

Příklady použití pro "zip code" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe providers listed in Windows Media Center vary by ZIP or Postal Code.
Poskytovatelé uvedení v aplikaci Windows Media Center se liší podle PSČ.
EnglishConfiguring your Guide listings using a ZIP or Postal Code might not be available in all markets.
Konfigurace programů televize pomocí PSČ nemusí být k dispozici na všech trzích.
EnglishIf you're unable to find your business right away, we recommend you perform a search for [ your business name in your city, zip code ].
Pokud nemůžete svou společnost najít přímo, doporučujeme ji vyhledat zadáním textu [název_firmy v vaše_město, PSČ].
EnglishIf the provider you subscribe to is not listed for the ZIP or Postal Code you entered, try entering codes for nearby areas to find the appropriate Guide listings.
Pokud není poskytovatel, jehož služby odebíráte, uveden podle zadaného PSČ, zkuste zadat kódy blízkých oblastí, abyste našli příslušné programy.
EnglishTry selecting a new region, and then select a new ZIP Code or Postal Code to see if you get more accurate Guide listings, even if they are not listed specifically for your region.
Můžete zkusit vybrat jinou oblast a pak nové poštovní směrovací číslo, zda nezískáte přesnější seznamy pořadů programu televize, i když nejsou určeny přesně pro vaši oblast.