anglicko-česko překlad pro "worthiness"

EN

"worthiness" český překlad

volume_up
worthiness {podstatné jméno}
CS
volume_up
worthy {příd. jm.}
EN

worthiness {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "worthiness" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThese are whole-hearted people, living from this deep sense of worthiness.
První slova, která mi přišla na mysl byla "upřímní a srdeční".
EnglishThis point concerned the new version of Article 8 concerning the obligation to assess the credit-worthiness of consumers.
Nejasnost se týkala článku 8 o povinnosti posuzovat bonitu spotřebitelů.
EnglishThose dealing with travel arrangements at airports and ports should be fully briefed as to the worthiness of this document.
Ti, kteří se zabývají úpravou cestování na letištích a v přístavech, by měli být plně informováni o hodnotě tohoto dokladu.
EnglishSo what I did is I took all of the interviews where I saw worthiness, where I saw people living that way, and just looked at those.
Takže jsem udělala to, že jsem vzala všechny rozhovory, kde jsem spatřila vědomí své hodnoty a viděla žít lidi tímto způsobem a podívala se na ně.
EnglishThe economically useful way to model a person is to treat him as a purposeful, goal-seeking agent with pleasures and pains, desires and intentions, guilt, blame-worthiness.
Ekonomicky užitečný způsob modelování člověka je jednat s ním jako s cílevědomým činitelem s radostmi i bolestmi, touhami a záměry, a zodpovědností za své činy.
EnglishAnd I know that vulnerability is the core of shame and fear and our struggle for worthiness, but it appears that it's also the birthplace of joy, of creativity, of belonging, of love.
A vím, že zranitelnost je základem hanby a strachu a našeho boje o sebeúctu. ~~~ Ale zároveň se zdá, že je rodištěm radosti a kreativity, sounáležitosti a lásky.
EnglishWe have to guarantee the independence of rating agencies and this means that we must not allow rating agencies to be financed by those whose credit worthiness is being checked.
Musíme zaručit nezávislost ratingových agentur, a to znamená, že nesmíme připustit, aby ratingové agentury byly financovány těmi, jejichž úvěrová spolehlivost je prověřována.

Synonyma (anglicky) pro "worthy":

worthy