anglicko-česko překlad pro "worth"

EN

"worth" český překlad

volume_up
worth {podstatné jméno}
CS
volume_up
worth {příd. jm.}
volume_up
comparable worth {podstatné jméno}
volume_up
net worth {podstatné jméno}
CS

"Fort Worth" anglický překlad

EN

worth {podstatné jméno}

volume_up
At the end of 2010, 93 billion coins worth €22 billion were in circulation.
Na konci roku 2010 obíhalo celkem 93 mld. mincí a jejich hodnota dosahovala 22 mld. eur.
Its lowest value during the crisis was 1.20 and when it was introduced it was worth 1.15.
Nejnižší hodnota během krize byla 1,20; při zavedení eura to bylo 1,15.
But the amazing thing about cities is they're worth so much more than it costs to build them.
Úžasné na městech je to, že jejich hodnota je mnohem vyšší, než kolik stojí je postavit.
CS

Fort Worth {vlastní jméno}

volume_up
1. "město - Spojené státy americké", geografie
Fort Worth
Basu v UNT Health Center ve Fort Worth v Texasu.
Basu at the UNT Health Center at Fort Worth, Texas.

Příklady použití pro "worth" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIn fact, it is a very limited policy, but for all that, it is worth applying it.
Ve skutečnosti je to velmi omezená politika, ale přesto se vyplatí ji uplatňovat.
EnglishAlso worth mentioning is that in 2007 the EU-Lebanon Action Plan came into effect.
Je třeba také zmínit, že v roce 2007 vstoupil v účinnost akční plán EU - Libanon.
EnglishWe may not always agree with what you say, but you are always worth listening to.
Nemusíme vždy souhlasit s tím, co říkáte, ale vždy stojí za to vás poslouchat.
English(SV) Mr President, a great deal has already been said, but it is worth repeating.
(SV) Pane předsedající, už se toho hodně řeklo, ale stojí za to to zopakovat.
EnglishSo I think practicality is one case where it's worth teaching people by hand.
Takže – praktičnost je jeden důvod, kdy stojí za to učit lidi počítat zpaměti.
EnglishIt is worth pointing out that the CAP was one of the foundation policies of the EU.
Stojí za zmínku, že společná zemědělská politika byla jednou z prvních politik EU.
EnglishIt is worth standing back and asking, 'What is the European Investment Bank for?'
Je čas, abychom se zajímali o to, "k jakému účelu Evropská investiční banka slouží".
EnglishIt is worth saying this, in defence of the interests of the European consumer.
Tato skutečnost by nemusela být v zájmu spotřebitelů a je důležité ji zmínit.
EnglishYou know in 1950 the typical ship carried 5,000 to 10,000 tons worth of goods.
Tak například v roce 1950 lodě obvykle přepravovaly 5 až 10 tisíc tun zboží.
EnglishSpider Solitaire is a variant of solitaire that uses two decks' worth of cards.
Hra Spider Solitaire je varianta hry solitaire, při níž se použijí dva balíčky karet.
EnglishBut each bag we'd sell would provide a year's worth of school meals for one kid.
Ale každá prodaná taška by poskytla jídlo na celý rok pro jednoho školáka.
EnglishThe tools listed are worth supporting, but do not mean a real turn for the better.
Uvedené nástroje stojí za podporu, ale neznamenají skutečný obrat k lepšímu.
EnglishIn this context, it is worth noting the possibility of internalising external costs.
V této souvislosti je třeba zdůraznit možnost internalizace externích nákladů.
EnglishIt is worth noting that the margin available under heading 4 is only EUR 875 530.
Za zmínku stojí, že rozpětí, které je v okruhu 4 k dispozici, činí pouze 875 530 EUR.
EnglishI long ago learnt it is not worth trying to stop Mrs Lulling from speaking.
Již dávno jsem zjistil, že nemá smysl pokoušet se přerušit řeč paní Lullingové.
EnglishAs the Commissioner said, it is worth remembering what has already been achieved.
Jak paní komisařka řekla, stojí za to si uvědomit, čeho již bylo dosaženo.
EnglishTogether they will produce one bomb's worth of weapons-grade uranium a year.
Dohromady budou produkovat uran zbraňové čistoty dostačující pro jednu bombu ročně.
EnglishWe have doubts because these defence instruments have proved their worth.
Máme pochybnosti, protože tyto nástroje ochrany prokázaly jejich opodstatněnost.
EnglishChecking negligible items often costs much more than the items themselves are worth.
Kontrola zanedbatelných položek stojí často mnohem více než samotná položka.
EnglishSo it is worth trying hard to reverse majorities in plenary on GMO issues.
Proto stojí za to usilovat o zvrat většinového poměru hlasů v plénu k otázkám GMO.

Synonyma (anglicky) pro "worth":

worth
English