anglicko-česko překlad pro "with"

EN

"with" český překlad

volume_up
with {předl.}
CS

EN with
volume_up
{předložka}

with (také: along with)
volume_up
s {předl.}
With an Energy Commissioner with the negotiating clout of the Trade Commissioner.
... s komisařem pro energetiku s vyjednávacím vlivem komisaře pro obchod.
Genetic engineering coupled with polymer physiotechnology coupled with xeno
Genetické iženýrství propojeno s polymerickou fyziotechnologií a s xenotransplantací.
We also count on constant discussion and keeping in contact with the Presidency.
Také počítáme s trvalou diskusí a udržováním kontaktu s předsednictvím.
with (také: off)
volume_up
se {předl.}
They do not seek treatment and do not get tested, with all the negative effects.
Nechtějí se léčit a nenechávají se testovat, se všemi negativními důsledky.
This is a formal complaint which I would like to raise with you, Madam President.
Jedná se o formální stížnost, se kterou se na vás obracím, paní předsedající.
- The feeling is that the amendment with the addition covers the whole of the text.
- Zdá se, že se pozměňovací návrh, který se týká doplnění, vztahuje na celé znění.

Příklady použití pro "with" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI would see Africans in the same way that I, as a child, had seen Fide's family.
Viděla bych afričany stejným způsobem, jako jsem jako dítě viděla Fideho rodinu.
Englishin writing. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
písemně. - (DE) Hlasuji pro vydávání standardizovaných osvědčení pro strojvůdce.
EnglishSubject: Total proceeds from fines imposed on businesses under competition rules
Věc: Celkový výnos z pokut uložených podnikům podle pravidel hospodářské soutěže
EnglishThe European textile sector must become more competitive at international level.
Evropské textilní odvětví musí být na mezinárodní úrovni více konkurenceschopné.
EnglishIt is a sector that has huge potential for growth and offers huge opportunities.
Je to odvětví, které má obrovský potenciál růstu a nabízí rozsáhlé příležitosti.
EnglishThe drama of Serbia and Kosovo should caution us against taking hasty decisions.
Drama Srbska a Kosova by nás mělo varovat před přijímáním ukvapených rozhodnutí.
EnglishEven if we abolished all speed limits throughout Europe, it would not be enough.
Dokonce i kdybychom zrušili všechna omezení rychlosti v Evropě, nestačilo by to.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Euro School > Where‘s the coin from?
Navigation Path: Home > Euro > Euroškola > Ze které země je tato mince?
EnglishThe EU has been successfully regulating cross border TV broadcasting since 1989.
Evropská unie již od roku 1989 úspěšně reguluje přeshraniční televizní vysílání.
EnglishIts adaptable two-way design looks and works great, both as a tablet and laptop.
Díky své přizpůsobivé konstrukci vypadá a funguje skvěle jako tablet i notebook.
EnglishSelect the modem you want to change the settings for, and then click Properties.
Vyberte modem, jehož nastavení chcete změnit, a klepněte na tlačítko Vlastnosti.
EnglishIt usually detects all my hardware and downloads any drivers those devices need.
It usually detects all my hardware and downloads any drivers those devices need.
EnglishSoftware included with your hardware will usually install drivers automatically.
Software included with your hardware will usually install drivers automatically.
EnglishYou can select specific locations on your computer for Windows Defender to scan.
K prohlížení programem Windows Defender je možné vybrat určitá místa v počítači.
EnglishTo fix this problem, you need to install the correct driver for your video card.
Tento problém lze vyřešit instalací správného ovladače pro vaši grafickou kartu.
EnglishFor more information, see 32-bit and 64-bit Windows: frequently asked questions.
Další informace získáte v části 32bitové a 64bitové Windows: nejčastější dotazy.
EnglishRemove the memory card from your camera and insert it into a memory card reader.
Remove the memory card from your camera and insert it into a memory card reader.
EnglishClick the Library tab, and then click the Playlists view in the Navigation pane.
Click the Library tab, and then click the Playlists view in the Navigation pane.
EnglishMicrosoft PrivacyMicrosoft CorporationOne Microsoft WayRedmond, Washington 98052
Microsoft PrivacyMicrosoft CorporationOne Microsoft WayRedmond, Washington 98052
EnglishInternet Explorer 9 has found a problem with this website’s security certificate
Aplikace Internet Explorer 9 zjistila chybu certifikátu zabezpečení tohoto webu.