anglicko-česko překlad pro "utterance"

EN

"utterance" český překlad

volume_up
utterance {podstatné jméno}
volume_up
utterer {podstatné jméno}
volume_up
uttered {příd. jm.}
volume_up
uttering {podstatné jméno}

Příklady použití pro "utterance" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe have had a year now to become convinced of the truth of this utterance.
Měli jsme na to rok, abychom se přesvědčili o pravdivosti tohoto výroku.
EnglishThis kind of utterance can be interpreted quite simply as interference with press freedom.
Tuto dikci lze vykládat jednoduše jako vměšování se do svobody tisku.
EnglishThink about it, a lie has no power whatsoever by its mere utterance.
Zamyslete se nad tím, lež nemá absolutně žádnou jen pouhým řečením.
EnglishThis scandalous utterance was a comment on the statement made by the Polish President relating to not signing the Treaty after the Irish referendum fiasco, as this would be irrelevant.
Tento skandální výrok byl reakcí na výrok polského prezidenta, který se týkal nepodepsání Smlouvy po irském fiasku s referendem, protože by to nemělo význam.
EnglishThis outrageous utterance shows that referendums on the Treaty are needed, but before they are held an honest debate is required, not least in the forum of the European Parliament.
Tato ostudná výpověď ukazuje, že referenda o smlouvě jsou potřebná, ale před jejich uspořádáním je třeba otevřené diskuze, v neposlední řadě ve fóru Evropského parlamentu.

Synonyma (anglicky) pro "utterance":

utterance
utterer
uttered