anglicko-česko překlad pro "to usurp"

EN

"to usurp" český překlad

EN to usurp
volume_up
[usurped|usurped] {sloveso}

to usurp
These plans endanger NATO and undermine the nation states' positions within the United Nations - which the European Union seeks to usurp.
Tyto plány ohrožují NATO a podkopávají pozice členských států EU v OSN - které chce Evropská unie uzurpovat pro sebe.
Now, in a show of strength, you wish to actually usurp power by seeking to have the national budgets overseen by the Commission itself.
Ve snaze demonstrovat svoji sílu a reálně si uzurpovat moc nyní usilujete o to, abyste Komisi zajistil dohled nad vnitrostátními rozpočty.
Political power should not be usurped by superstructures such as those we have here, and in that respect the failure of the Treaty of Lisbon should set you thinking.
Politickou moc by si nikdy neměly uzurpovat takové superstruktury, jaké máme my zde, a z tohoto pohledu by vás měl přimět k zamyšlení i neúspěch Lisabonské smlouvy.

Příklady použití pro "to usurp" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAny effort by the EU to usurp NATO's primacy and responsibility for transatlantic security is to be strongly resisted.
Je třeba silně bránit jakékoli snaze EU přivlastnit si prvenství NATO a jeho odpovědnost za transatlantickou bezpečnost.
EnglishThose Czechs indeed, who have caused such deadly offence by not yet ratifying the Treaty of Lisbon, under which a few large countries will permanently usurp decision-making within the Union.
Ti Češi, kteří se smrtelně provinili tím, že ještě neratifikovali Lisabonskou smlouvou, pomocí které několik velkých zemí natrvalo převezme rozhodování v Unii.