anglicko-česko překlad pro "united"

EN

"united" český překlad

volume_up
united {příd. jm.}
volume_up
unit {podstatné jméno}

EN united
volume_up
{přídavné jméno}

volume_up
spojený {příd. jm. m.}
Therefore, the united voice of 58% of Europe's citizens is making itself heard again.
Spojený hlas 58 % obyvatel Evropy se tak znovu prosadil.
The European Union and the Member States are united.
Evropská unie a členské státy jsou spojeny.
Today the united Parliament had this very clear message, and I am sure it will be heard.
Dnes spojený Parlament toto velmi jasné poselství má k dispozici, a jsem si jista, že bude vyslyšeno.

Synonyma (anglicky) pro "united":

united
English
unit

Příklady použití pro "united" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe United States and China must be called to account forcefully on this matter.
Spojené státy a Čína musí být v této záležitosti důrazně povolány k odpovědnosti.
EnglishOnly a united Europe is strong and competitive in an age of rapid globalisation.
V době rychlé globalizace bude silná a konkurenceschopná pouze jednotná Evropa.
EnglishThe United Kingdom's special position also needs to be looked at in particular.
Na zvláštní postavení Spojeného království je rovněž třeba se zaměřit pozorněji.
EnglishPNR Agreement with the United States (motions for resolutions tabled): see Minutes
Dohoda PNR se Spojenými státy americkými (předložené návrhy usnesení): viz zápis
EnglishI shall strive to forge closer ties with the United States Congress at all levels.
Vynasnažím se vytvořit užší vazby na všech úrovních s Kongresem Spojených států.
EnglishEven more importantly, I have asked for time to consult with the United States.
A co je ještě důležitější, požádal jsem o čas na konzultaci se Spojenými státy.
EnglishNow we need to be involved in helping the United States to defend human rights.
Nyní se musíme zapojit do pomoci Spojeným státům, abychom lidská práva bránili.
EnglishWe do not agree with having United States military bases in the European Union.
Nesouhlasíme s tím, aby v Evropské unii byly vojenské základny Spojených států.
EnglishPeople want a European Bill of Rights just like in the federal United States.
Lidé chtějí evropskou listinu práv stejně jako ve federálních Spojených státech.
EnglishPerhaps the United States can survive on its own in this global-style competition.
Možná Spojené státy mohou v této globální konkurenci obstát jako samostatný stát.
EnglishThis is because, given the global situation, Europe must be united and strong.
A to proto, že vzhledem k celosvětové situaci musí být Evropa jednotná a silná.
EnglishI understand now from the United Kingdom that there are real concerns about this.
Ze zkušeností ve Spojeném království nyní chápu, že tyto obavy jsou oprávněné.
EnglishThe United States is foreseeing a future more dependent on nuclear technology.
Spojené státy si plánují budoucnost s větší závislostí na jaderných technologiích.
EnglishLast year saw 997 billion dollars in corporate fraud alone in the United States.
Minulý rok bylo 997 miliard dolarů zpronevěřeno ve firmách jen ve Spojených státech.
EnglishThus we need united action and a pro-active approach, not the invisible hand.
Proto potřebujeme jednotný postup a aktivní přístup a nikoli neviditelnou ruku.
EnglishProblems of this nature can only be resolved if the EU adopts a united stance.
Problémy tohoto druhu lze vyřešit pouze tehdy, pokud zaujmeme jednotný postoj.
EnglishThe things we heard there about the United Nations did not inspire great optimism.
Co jsme tam slyšeli o Organizaci spojených národů, nevyvolalo přílišný optimismus.
EnglishCitizens of the United Kingdom are noted for their pragmatism and their sang froid.
Občané Spojeného království jsou známi svým pragmatismem a svou chladnokrevností.
EnglishIn fact, the problem created in the United States was not created by big banks only.
Problém, který vznikl ve Spojených státech, nezpůsobily vlastně jen velké banky.
EnglishThe number of self-employed workers in the United Kingdom has risen to 1.7 million.
Počet samostatně výdělečných osob ve Spojeném království stoupl na 1,7 milionu.