anglicko-česko překlad pro "torture"

EN

"torture" český překlad

volume_up
torture {podstatné jméno}

EN torture
volume_up
{podstatné jméno}

The ratification of the Protocol to the Convention against Torture is vital.
Zásadní význam má ratifikace opčního protokolu k Úmluvě proti mučení.
I will spare you the description of this torture. Suffice it to say that it was very serious.
Popisu tohoto mučení vás ušetřím; stačí, když řeknu, že se jednalo o velice těžké mučení.
It is now easier for the latter to evade responsibility for the use of torture.
Snáze se tak mohou vyhýbat odpovědnosti za používání mučení.
Arbitrary arrests and detentions, torture and extrajudicial killings have been documented.
Bylo zdokumentováno svévolné zatýkání a zadržování, týrání a mimosoudní vraždění.
Prisoners are subjected to torture and die in unexplained circumstances.
Vězni jsou vystaveni týrání a umírají za nevyjasněných okolností.
Torture, imprisonment and various types of repression are systematically used against the opposition.
Týrání, věznění a různé druhy útlaku se systematicky využívají proti opozici.
torture (také: excruciation)

Synonyma (anglicky) pro "torture":

torture

Příklady použití pro "torture" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIf they change their appearance, 12 of 13 -- that's 90 percent -- kill, torture, mutilate.
Když mění svůj zevnějšek: 12 z 13 -- tedy 90 procent -- zabíjí, mučí, zmrzačují.
EnglishSecond, can this decision be made if a confession has been extracted under torture?
Zadruhé, může být toto rozhodnutí učiněno v případě doznání, které bylo vynuceno mučením?
EnglishIn this dialogue, by the way, the question of torture is always clearly put on the table.
In this dialogue, by the way, the question of torture is always clearly put on the table.
EnglishRape is accompanied by barbaric torture such as beating with clubs and mutilation with knives.
Znásilnění je doprovázeno barbarským mučením, bitím holí a mrzačením nožem.
EnglishI mean KGB, and not just KGB, used to torture in order to actually get this data.
KGB, a nejen KGB, měla ve zvyku týrat, aby tyto údaje získala.
EnglishMrs Flautre, for example, referred to the issue of torture.
Jak například uvedla paní Flautrová v případě záležitosti související s mučením.
EnglishAccording to the latest reports, he is being mistreated and subjected to torture.
Podle posledních zpráv je s ním špatně zacházeno a je mučen.
EnglishSome Member States have been supplying Libya with weapons and even with torture equipment for years.
Některé členské státy dodávají po léta zbraně, a dokonce i mučicí zařízení, do Libye.
EnglishTurning a blind eye to breaches of human rights and to torture is not an option for a democratic state.
Demokratický stát nemůže zavírat oči nad porušováním lidských práv a mučením.
EnglishPeople have been handed over to torture regimes because others obviously don't want to get their hands dirty.
Lidé se vydávají nelegálním režimům, protože ostatní si nechtějí špinit ruce.
EnglishCreating so much torture was not something that was good for me, too."
Působení tolik bolesti pro mně není také nic lehkého."
EnglishI am not such an enfant terrible as to torture you here.
Nejsem takový enfant terrible, abych vás tady trápil.
EnglishWe cannot place those who attack, torture and massacre on the same level as those who seek to defend themselves.
Ty, kteří útočí, mučí a masakrují, nemůžeme stavět na stejnou úroveň s těmi, kteří se snaží bránit.
EnglishWe agreed that the procedural torture instruments of the American system should not be adopted in Europe.
Shodli jsme se, že procedurální nástroje amerického systému, které způsobují potíže, by neměly být v Evropě přijímány.
EnglishMr President, turning a blind eye to torture and breaches of human rights by a state will not defeat terrorism.
Vážený pane předsedo, zavíráním očí nad mučením a porušováním lidských práv ze strany státu nelze terorismus porazit.
EnglishIn addition, since 2002, when this offence was created, thousands of refugees have suffered this punishment, this torture.
Navíc od roku 2002, kdy byl tento trestný čin zaveden, byly tímto způsobem potrestány a mučeny tisíce uprchlíků.
EnglishQuestioning that, moreover, is coupled with threats to their personal lives or employment and even, in some cases, torture.
Tato otázka je spojena i s ohrožením jejich vlastních životů a zaměstnání, v některých případech dokonce s mučením.
EnglishNevertheless, the police use torture.
Nicméně policie mučicí metody používá.
EnglishMany of those who want money from European funds complain about the long drawn-out bureaucratic torture with an uncertain end.
Mnozí, kdo se chtějí dostat k penězům z evropských fondů, si stěžují na zdlouhavé byrokratické utrpení s nejistým koncem.
EnglishNon-democratic regimes remain in perpetual fear, which is why they persecute journalists, imprison and torture them, and even kill them.
Nedemokratické režimy fungují v trvalém strachu, a proto pronásledují novináře, vězní a mučí je, a dokonce i zabíjejí.