anglicko-česko překlad pro "syringe"

EN

"syringe" český překlad

volume_up
syringe {podstatné jméno}
volume_up
syringe {příd. jm.}
EN

syringe {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
And over the course of half an hour, not one syringe was filmed being unwrapped.
A za celou půl hodinu, ani jedna nová střikačka nebyla zachycena, že by byla vybalena.
This little syringe contains the moral molecule.
Tato malá stříkačka obsahuje molekulu morálky.
One of the Irish Members in this House, who has already spoken this morning, distributed leaflets during the campaign with a syringe on them.
Jedna z irských poslanců v tomto Parlamentu, která již dnes dopoledne hovořila, rozdávala během kampaně letáčky, na kterých byla injekční stříkačka.
2. medicína
One of the Irish Members in this House, who has already spoken this morning, distributed leaflets during the campaign with a syringe on them.
Jedna z irských poslanců v tomto Parlamentu, která již dnes dopoledne hovořila, rozdávala během kampaně letáčky, na kterých byla injekční stříkačka.

Příklady použití pro "syringe" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAnd that will stop reusing a syringe 20 or 30 times.
To zamezí, aby byly injekce 20, 30-krát používány.
English(Applause) And it costs the same as a normal syringe.
(Potlesk) Stojí úplně stejně jako běžná injekce.
EnglishSo, it's a normal-looking syringe.
Je to normálně vyhlížející injekce.
EnglishAnd you'll see, just now, a nurse coming back to the tray, which is their sort of modular station, and dropping the syringe she's just used back in the tray for it to be picked up and used again.
A teď vidíte sestru vracející se k podnosu, která je jejich něco jako přenosná stanice, a pokládá injekci, kterou právě použila zpět na podnos, aby byla použita znova.