anglicko-česko překlad pro "suck"

EN

"suck" český překlad

volume_up
suck {podstatné jméno}

EN suck
volume_up
{podstatné jméno}

suck (také: draught, gulp, sip, spot)
After all, these have the effect of sucking people in that will eventually roll out over the whole Union, over all Member States.
V konečném důsledku měly efekt odsávání lidí, který se možná rozšíří do celé Unie, do všech členských států.
suck (také: intake, sucking)
volume_up
sání {stř}
Newborn babies can't do much, but one thing they're really good at is sucking.
Novorozenci toho moc nesvedou, ale v jedné věci jsou opravdu dobří - v sání.
Scientists also take advantage of the fact that babies will slow down their sucking when something interests them and resume their fast sucking when they get bored.
Vědci také využili poznatku, že děti zpomalí sání, když je něco zaujme a začnou sát rychleji když se začnou nudit.

Příklady použití pro "suck" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAnd you can have a hundred million of these homes, and it's great because they suck carbon.
Těchto domů můžete mít stovky milionů. ~~~ Jsou skvělé, protože pohlcují uhlík.
EnglishMaybe it just wants to suck the power up so it can dabble in people's everyday lives.
Možná chce jen nasát moc a zasahovat do každodenního života lidí.
EnglishI mean, if I got to go to TEDx USC my life wouldn't suck. ~~~ But I don't. ~~~ So it does."
Kdybych třeba jel poslouchat TEDxUSC tak by za něco stál, ale nejedu, takže za nic nestojí.
EnglishAnd I said, "Oh my God, this is going to suck." (Laughter) And it did, and it didn't.
A já si řekla," Panebože, tohle bude děs." (Smích) A byl.
EnglishAnd we also suck in messages from everything from the television, to advertising, to marketing, etc.
Pochytáváme i sdělení ze všeho -- od televize, přes reklamu až po marketing, a tak dále.
EnglishSo we said, well, maybe we should just, actually just suck it up and teach monkeys how to use money.
Tak jsme si řekli, že bychom prostě mohli trochu zbrzdit a naučit opice používat peníze.
EnglishStop focusing on urban marathons, which, if you do four hours, you suck.
Přestaňte se zaměřovat jen na městské maratony, které jakmile uběhnete za čtyři hodiny, tak nestojíte za nic.
EnglishFrankly, we do it better than anybody and we still suck at it.
Po pravdě, děláme to lépe než ostatní ale furt s tím blbneme.
EnglishI mean, if I was into boxing, like they were, then my life wouldn't suck.
"Třeba kdybych boxoval, jako boxujou oni, tak by můj život za něco stál, ale neboxuju, takže za nic nestojí."
EnglishMy parents got me a tutor in French, and I still suck in French.
A tak nějak se ty věci pak poztrácejí.
EnglishThey said, get me a tutor in what I suck at.
EnglishI'm going to suck in air.
EnglishMystery number two: Women have been in the Olympics for quite some time now, but one thing that's remarkable about all women sprinters -- they all suck; they're terrible.
Záhada číslo dvě: Ženy jsou na Olympiádách už nějaký čas, a na ženských běžkyních je jedna zajímavá věc -- všechny jsou na nic, jsou strašné.
EnglishMore water comes down, the deforested areas, here in the Tarai, will be unable to absorb the effluent, because trees are like straws that suck up the extra seasonal water.
Více vody přiteče dolů, odlesněné oblasti, zde v Tarai, nebudou schopné absorbovat odpadní vody, protože stromy fungují jako slámky, která nasají nadbytečnou sezónní vodu.