anglicko-česko překlad pro "solicitor"

EN

"solicitor" český překlad

volume_up
solicitor {podstatné jméno}
EN

solicitor {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
This is not right in practice because nobody - no solicitor, judge or barrister - is in a position to know 28 European legal systems.
To není v praxi správné, protože nikdo, žádný advokát, soudce, právní poradce nemůže znát 28 evropských právních systémů.
solicitor (také: agent, factor)
This is not right in practice because nobody - no solicitor, judge or barrister - is in a position to know 28 European legal systems.
To není v praxi správné, protože nikdo, žádný advokát, soudce, právní poradce nemůže znát 28 evropských právních systémů.
And of those 17, six of them were elderly people over the age of 60 who were afraid of seeing a solicitor's letter coming in the door.
A v šesti z těchto 17 případů šlo o lidi ve věku nad 60 let, kteří se strachem čekali, kdy na jejich dveře zaklepe listonoš s dopisem od právního zástupce uvedené firmy.
2. právo
This is not right in practice because nobody - no solicitor, judge or barrister - is in a position to know 28 European legal systems.
To není v praxi správné, protože nikdo, žádný advokát, soudce, právní poradce nemůže znát 28 evropských právních systémů.

Příklady použití pro "solicitor" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishHowever, the Commission is not just a solicitor's office; it is also a political body.
Komise však není jen právní kancelář; je to také politický orgán.
EnglishOne of the reasons behind their inability to enforce their rights is the fact that they cannot afford a solicitor.
Jedním z důvodů, proč ženy nejsou schopny svá práva uplatnit je skutečnost, že si nemohou dovolit solicitora.
EnglishThis is not right in practice because nobody - no solicitor, judge or barrister - is in a position to know 28 European legal systems.
To není v praxi správné, protože nikdo, žádný advokát, soudce, právní poradce nemůže znát 28 evropských právních systémů.
EnglishAnd of those 17, six of them were elderly people over the age of 60 who were afraid of seeing a solicitor's letter coming in the door.
A v šesti z těchto 17 případů šlo o lidi ve věku nad 60 let, kteří se strachem čekali, kdy na jejich dveře zaklepe listonoš s dopisem od právního zástupce uvedené firmy.

Synonyma (anglicky) pro "solicitor":

solicitor
English