anglicko-česko překlad pro "safety"

EN

"safety" český překlad

volume_up
safety {příd. jm.}
volume_up
safety {podstatné jméno}
volume_up
safety feature {podstatné jméno}
volume_up
safety curtain {podstatné jméno}
volume_up
safety match {podstatné jméno}
EN

safety {přídavné jméno}

volume_up
safety
It is for the agency to reduce this gulf and to establish common safety objectives.
Je na agentuře, aby tyto rozdíly omezila a zavedla společné bezpečnostní cíle.
No one knows how much it would cost - it is called the European safety net.
Nikdo neví, kolik by to stálo - a nazývá se to evropská bezpečnostní síť.
The national rail companies must ensure that they are complying with the appropriate safety standards.
Vnitrostátní železniční společnosti musí zajistit, aby dodržovaly příslušné bezpečnostní normy.

Příklady použití pro "safety" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe here in the European Parliament have always taken rail safety very seriously.
My zde v Evropském parlamentu jsme železniční bezpečnost vždy brali velmi vážně.
EnglishIn a civilised society, we must put the safety of our children above everything.
V civilizované společnosti musíme postavit bezpečnost našich dětí na první místo.
EnglishHowever, establishing such safety solely within Europe is no great achievement.
Zajištění takové bezpečnosti čistě v rámci Evropě ovšem není žádný velký úspěch.
EnglishI wish to draw your attention to this project which has nothing to do with safety.
Rád bych vás upozornil na tento projekt, jenž nemá s bezpečností nic společného.
EnglishPrivate capital maximises profits, even at the cost of neglecting safety measures.
Soukromý kapitál maximalizuje zisky i za cenu zanedbání bezpečnostních opatření.
EnglishGround handling services make a key contribution to aviation safety and security.
Služby pozemní obsluhy jsou klíčovým příspěvkem k bezpečnosti letecké dopravy.
EnglishWe already have strong European standards, as you know, on health and safety.
Jak víte, již máme přísné evropské normy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti.
EnglishIn the case of Nord Stream, too, we naturally had to examine the issue of safety.
V případě plynovodu Nord Stream musíme rovněž prověřit záležitost bezpečnosti.
EnglishAre the current mechanisms for monitoring the safety of our food really adequate?
Jsou stávající mechanismy sledování bezpečnosti našich potravin vskutku adekvátní?
EnglishEvents such as these have always led to technical improvements and safety measures.
Takovéto zkušenosti vždy vedly k technickým zlepšením a bezpečnostním opatřením.
EnglishAfter all, safety is not a luxury or a nice extra, not here and not in China either.
Koneckonců, bezpečnost není luxusem nebo hezkým přídavkem, ani zde a ani v Číně.
EnglishHere it can be shown that the Product Safety Directive has simply been too weak.
Zde lze prokázat, že směrnice o bezpečnosti hraček byla prostě příliš slabá.
EnglishThere doesn't seem to be any limit on how crazy child safety regulations can get.
Nezdá se, že by byl nějaký limit, jak šílené bezpečnostní předpisy mohou být.
EnglishEurope has already invested EUR 200 million in the safety of this power plant.
Evropa do zabezpečení této jaderné elektrárny investovala již 200 milionů eur.
EnglishWe need clarity on safety first and a debate second, not the other way round.
Nejdříve musíme mít jasno v otázce bezpečnosti a potom vést diskusi, ne naopak.
EnglishThe report significantly improves safety and reliability in the internal market.
Zpráva významným způsobem zlepšuje bezpečnost a spolehlivost vnitřního trhu.
EnglishAll efforts should be geared to increasing the safety of crude oil extraction.
Všechno úsilí by mělo být zaměřeno na zvyšování bezpečnosti těžby surové ropy.
EnglishIt is a duty of both governments and companies to ensure greater product safety.
Jak vlády, tak společnosti mají povinnost zajistit větší bezpečnost výrobků.
EnglishWhy can people not see that the euro crisis cannot be resolved with the safety net?
Proč nikdo nevidí, že krizi eura není možné pomocí této záchranné sítě vyřešit?
EnglishIt is also necessary to keep existing health and safety provisions for workers.
Je také nezbytné udržet stávající zdravotní a bezpečnostní opatření pro pracovníky.

Synonyma (anglicky) pro "safety":

safety
safety match