anglicko-česko překlad pro "room"

EN

"room" český překlad

volume_up
room {podstatné jméno}
volume_up
rooms {mn. č.}
volume_up
utility room {podstatné jméno}
volume_up
double room {podstatné jméno}
volume_up
powder room {podstatné jméno}
EN

room {podstatné jméno}

volume_up
This is a room full of intelligent people, highly sensitive.
Tahle místnost je plná inteligentních, vysoce vnímavých lidí.
Turn every room into a conference room Looking for a low-cost way to get more conference rooms?
Změňtě každou místnost na konferenční Hledáte levný způsob, jak získat více konferenčních místností?
We basically have a chat room going on here, because once it gets started, everybody's talking.
Vlastně jsme tam měli chatovací místnost, protože jakmile se začne, mluví každý.
Where is there room in all of this for blind loyalty to nuclear power?
Kde pak ještě vůbec zbývá místo pro pokračování věrnosti atomu?
However, there is no room for complacency: the task is far from finished.
Avšak pro samolibost není místo: úkol má daleko do splnění.
Secondly, there is no room for new staff in Parliament's working premises.
Zadruhé, v pracovních prostorách Evropského parlamentu už není pro nové zaměstnance žádné místo.
The procedures are not sufficiently precise and leave room for interpretation.
Postupy nejsou dostatečně přesné a ponechávají prostor pro interpretaci.
Nevertheless, there is room for the European Parliament to make improvements.
Navzdory tomu Evropský parlament má prostor k tomu, aby mohl navrhovat zlepšení.
There is only room for a balanced political solution, built on dialogue.
Existuje pouze prostor pro vyvážené politické řešení založené na dialogu.
This is in the Patkotak's family living room in their house in Barrow.
Obývací pokoj Patkotakovy rodiny v jejich domě v Barrow.
So actually, my room there hasn't been tidied once daily, but three times a day.
. ~~~ Takže můj pokoj nebyl uklizený jednou, ale třikrát denně.
If my room back home had looked like this, my mother would have grounded me for three days.
Když by můj pokoj vypadal takhle, dostal bych tři dny domácího vězení.
room

Příklady použití pro "room" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishHowever, here, as for the rest of the region, there is no room for complacency.
Nicméně zde, stejně jako ve zbytku regionu, není místo pro přílišnou spokojenost.
EnglishNor were those responsible for managing the procedure in the room at that point.
V místnosti ani nebyli přítomni ti, kteří jsou za řízení celého postupu zodpovědní.
EnglishNevertheless, there is room for the European Parliament to make improvements.
Navzdory tomu Evropský parlament má prostor k tomu, aby mohl navrhovat zlepšení.
EnglishWe needed to have the room to change things but, for that, we needed ambition.
Potřebovali jsme prostor, abychom to změnili, a k tomu jsme potřebovali ambice.
EnglishI feel that insufficient room is left for flexibility, for tailor-made solutions.
Mám pocit, že neexistuje dostatečný prostor pro flexibilitu a řešení šitá na míru.
EnglishEverything in my room was shaking -- my heart, my windows, my bed, everything.
Všechno v mém pokoji se otřásalo -- moje srdce, moje okna, moje postel -- všechno.
EnglishLook around in this room -- all this knowledge, energy, talent and technology.
Rozhlédněte se po této místnosti - tolik znalostí, energie, talentu a technologie.
EnglishDue to the situation in the region, the Presidency had limited room for manoeuvre.
S ohledem na situaci v oblasti mělo předsednictví omezený manévrovací prostor.
EnglishAnd there is whole chains of neurons around this room, talking to each other.
A v této místnosti jsou celé řetězce neuronů, které spolu vzájemně komunikují.
EnglishBut you know, at a local level, you scale; everybody in this room is scaled.
Ale víte, na místní úrovni se stupňujete, každý v této místnosti je odstupňovaný.
EnglishHere's how to do it at room temperature and pressure, using non-toxic materials."
Tady máš, jak to udělat za pokojové teploty a tlaku a bez toxických látek."
EnglishFrom the point of view of train crews all three versions had room for improvement.
Z hlediska příslušníků vlakových čet je ve všech třech verzích prostor pro zlepšení.
EnglishMember States will have sufficient room to manoeuvre to implement this accordingly.
Členské státy budou mít dostatečný manévrovací prostor se podle toho zařídit.
EnglishHowever, there is still room for improvement. Significant improvement, I would say.
Nicméně je zde stále ještě prostor ke zlepšení, řekl bych, že ke značnému zlepšení.
EnglishThat means that we also have to find room in our budget for these new priorities.
To znamená, že pro tyto nové priority musíme najít také prostor v rozpočtu.
EnglishMozart) It fits the room perfectly.
(Hudba: "Sonata F dur," KV 13 - Wolfgang A. Mozart) Je to perfektní pro tuto místnost.
English(SV) There is currently room for improvement in consumer protection regulations.
(SV) V současné době zde existuje prostor pro zlepšení nařízení o ochraně spotřebitelů.
EnglishSo I go into my business room, I pull out a three-inch stack of business cards.
Takže jsem zašla do pracovny a vytáhla několikacentimetrový štos vizitek.
EnglishBut more Europe, to them, does not mean what a lot of us inside this room might think.
Ale víc Evropy pro ně neznamená totéž, co by si řada z nás tady mohla myslet.
EnglishOne in three people in this room will develop cancer at some stage in their lives.
Jeden ze tří lidí v této místnosti onemocní během svého života rakovinou.

Synonyma (anglicky) pro "room":

room
rooms
English
powder room