anglicko-česko překlad pro "record keeping"

EN

"record keeping" český překlad

volume_up
record keeping {podstatné jméno}

EN record keeping
volume_up
{podstatné jméno}

record keeping (také: evidence, record)

Příklady použití pro "record keeping" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIn 2008, Parliament had called for these records to be merged so as to facilitate record-keeping.
V roce 2008 se Parlament domáhal sloučení těchto záznamů, aby se správa zápisů zjednodušila.
EnglishA priority - as the Commissioner has already said - is to ease the burden associated with record-keeping.
Prioritou je - jak již řekl pan komisař - odlehčit zátěž spojenou s vedením záznamů.
EnglishThe current flexible rules on record-keeping make no distinction between the various sizes of companies.
Stávající flexibilní pravidla vedení záznamů nerozlišují mezi různými velikostmi společností.
EnglishWe would like to ensure that the existing flexible provisions on record-keeping can be applied more effectively.
Chtěli bychom zajistit, aby stávající flexibilní předpisy o vedení záznamů mohly být aplikovány účinněji.
EnglishAlso, amendments that remove the obligation for accurate record-keeping in the user establishment were not supported.
Nebyly také podpořeny pozměňovací návrhy, které odstraňují povinnost vést záznamy v zařízení uživatele.
English. - Keeping a record of all debates and making them available to the public could help Euro-scepticism.
písemně. - Uchovávání záznamu ze všech diskusí a jejich zpřístupnění veřejnosti může napomoci euroskepticismus.