anglicko-česko překlad pro "purchase"

EN

"purchase" český překlad

volume_up
purchase {podstatné jméno}
volume_up
purchase {příd. jm.}
CS

EN purchase
volume_up
{podstatné jméno}

purchase (také: shopping, buy)
promotes or otherwise facilitates the purchase and sale of ammunition or firearms.
propaguje nebo jinak usnadňuje nákup a prodej zbraní a střeliva;
The purchase of or trade in specimens of species in Annex A is prohibited.
Nákup nebo obchodování s exempláři druhů zařazených do přílohy A je zakázáno.
The purchase will not be subject to VAT in the country of destination.
V cílové zemi pak nákup podléhat platbě DPH nebude.
purchase (také: acquisition, buy, buy up)
In a private household, the purchase of a new car is the largest investment, over a number of years.
V soukromé domácnosti je koupě nového auta největší investicí za mnoho let.
This should be made clear to you at the time of purchase.
Takový typ záruky se však musí jasně stanovit v okamžiku koupě.
In Austria, a purchase at a trade fair has up to now been treated, from a legal point of view, in the same way as a purchase in a shop.
V Rakousku byly nákupy na prodejních trzích až dosud z právního hlediska vnímany stejně jako koupě v obchodě.
purchase
purchase (také: acquisition)
DVD burning, TV features, and remote control support may vary by manufacturer and/or require additional purchases.
Podpora vypalování disků DVD, sledování televizního vysílání a dálkového ovladače se může lišit v závislosti na výrobci nebo může vyžadovat pořízení dalších součástí.
Are you not afraid that, if you do not bring public finances in Spain under control, there will not be any money for the purchase of your 'electric cars'?
Neobáváte se toho, že pokud nebudete mít veřejné finance ve Španělsku pod kontrolou, nebudou k dispozici žádné prostředky na pořízení vašich "automobilů s elektrickým pohonem"?

Synonyma (anglicky) pro "purchase":

purchase

Příklady použití pro "purchase" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI would not like to see this benefit for SMEs have an impact on purchase prices.
Nepřál bych si, aby tato výhoda pro malé a střední podniky ovlivnila nákupní ceny.
EnglishBe sure to read the fine print on the Extender box before making a purchase.
Před nákupem si přečtěte informace psané drobným písmem na krabici se zařízením.
EnglishMisleading the consumer at the time of purchase must also be prevented at all costs.
Klamání spotřebitelů v okamžiku prodeje musí být rovněž za každou cenu zamezeno.
EnglishThis seven-day “cooling off” period begins on the day when you receive your purchase.
Tato sedmidenní lhůta na rozmyšlenou začíná dnem, kdy jste objednané zboží převzali.
EnglishIn other words, at point of purchase, we might be able to make a compassionate choice.
Jinými slovy, ve chvíli nákupu, možná budeme schopni učinit soucitnou volbu.
EnglishThis refund must include any shipping charges you paid when you made your purchase.
V této částce musí být zahrnuty i náklady na přepravu, které jste při nákupu zaplatili.
EnglishThe Player downloads all available rights automatically at the time of purchase.
Aplikace Player při nákupu stáhne automaticky všechna dostupná práva.
EnglishSoftware companies might develop additional themes for download or purchase.
Výrobci softwaru mohou vytvořit další motivy a umožnit jejich stažení nebo je prodávat.
EnglishWe need to be better informed about the origin marking of the products we purchase.
Musíme být lépe informováni o označování původu výrobků, které kupujeme.
EnglishThe seller's contact information will appear on the Order Receipt page for your purchase.
Kontaktní informace prodejce se zobrazí na stránce příjemky objednávky daného nákupu.
EnglishWe need to be better informed about the origin marking of the products we purchase.
Musíme být lépe informováni o uvádění původu výrobků, které kupujeme.
EnglishAs a result, for financial reasons, the consumer prefers to purchase the fake goods.
Z finančních důvodů si pak spotřebitel raději koupí padělané výrobky.
EnglishIt urged the Commission to act swiftly and prohibit selling below purchase price.
Vybídl v ní Komisi k tomu, aby promptně zakročila a zakázala prodej za nižší než nákupní cenu.
EnglishAs a result, those travellers who purchase these goods up to this limit will not be affected.
Cestujících, kteří nakoupí toto zboží a nepřekročí limity, se proto změna nedotkne.
EnglishBe sure to read the fine print on the Extender box before making a purchase.
Před nákupem si tedy přečtěte informace na obalu zařízení Extender.
EnglishYou are taking a step backwards and halving current levels for purchase by private individuals.
Činíte krok zpět a snižujete limity pro nákupy soukromými osobami na polovinu.
EnglishCustomer support is available for purchase from Microsoft or through a LAR
Od prodejce LAR (Large Account Reseller) nebo přímo od vašeho zástupce společnosti Microsoft
EnglishYou can use your existing Google Checkout account to purchase digital and virtual goods.
K nákupu digitálního a virtuálního zboží můžete použít svůj stávající účet Google Checkout.
EnglishWe encourage them to purchase food locally as much as possible.
Vybízíme je k tomu, aby podle možností co nejvíce nakupovali místní potraviny.
EnglishInvoices used as proof of purchase should clearly state the VAT number of the car dealer.
Faktury k tomu účelu použité musí jasně uvádět daňové číslo prodejce.