EN

prima {přídavné jméno}

volume_up
prima
volume_up
první {příd. jm. m.}
Although - prima facie - it seems that there is no direct reference to the promotion of abortion in the resolution, my delegation does not support clauses which might condone abortion.
Ačkoli se - na první pohled - jeví, že usnesení nijak přímo nepodporuje potraty, moje delegace nepodporuje vyjádření, která by mohla potraty omlouvat.
prima (také: radical, rudimentary)
volume_up
základní {příd. jm. m.}
CS

prima {ženský rod}

volume_up
prima
volume_up
topnotch {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prima" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI like to call these the prima donna of the galaxy world, because they are kind of show offs.
Říkávám jim primadony galaktického světa, protože jsou to takové chlubilky.
EnglishIf a socialist head of government is voted out of office, this is prima facie a good thing.
Jestliže volby donutí socialistického předsedu vlády opustit úřad, je to zjevně dobrá věc.
EnglishMr President, for an arrest warrant, there has to be prima facie evidence.
Pane předsedající, pro zatýkací rozkaz musí být evidentní důkazy.
EnglishWe have all been turned into prima facie suspects.
Všichni jsme se stali podezřelými prima facie.
EnglishHow would you address that problem and the fact that the courts cannot take into account the prima facie evidence, or lack of it, against an accused person?
Jak byste řešili tento problém a skutečnost, že soudy nemohou vzít v úvahu evidentní důkazy nebo jejich nedostatek proti obžalované osobě?
EnglishThe BBC faces a prima facie charge of breaching its Royal Charter, specifically in its failure to provide balanced and objective reporting of current affairs.
Společnost BBC čelí přímému obvinění, že porušila Královskou chartu, konkrétně protože nevysílala každodenní zpravodajství vyváženým a objektivním způsobem.
EnglishAlthough - prima facie - it seems that there is no direct reference to the promotion of abortion in the resolution, my delegation does not support clauses which might condone abortion.
Ačkoli se - na první pohled - jeví, že usnesení nijak přímo nepodporuje potraty, moje delegace nepodporuje vyjádření, která by mohla potraty omlouvat.
EnglishHowever, under a European arrest warrant, a British court now has no right to examine prima facie evidence in order to satisfy itself that extradition is justified, and no power to prevent it.
Podle evropského zatykače však britský soud nemá právo přezkoumávat prima facie důkazy, a ujistit se tak, že vydání je oprávněné, a nemá žádnou pravomoc tomu zabránit.
EnglishNot to have done so in the past in the face of prima facie evidence demonstrates an apparent lack of EU resolve that is giving succour to those who would destroy our way of life in a democracy.
To, že se tak dosud nestalo přes existenci jasných důkazů, ukazuje zjevný nedostatek odhodlání EU, který nahrává těm, kteří chtějí zničit náš způsob života a demokracii.

Synonyma (anglicky) pro "prima":

prima