anglicko-česko překlad pro "price"

EN

"price" český překlad

volume_up
price {podstatné jméno}
CS
EN

price {podstatné jméno}

volume_up
price (také: award, charge, cost, merit)
The fuel price is high, yet the price of fish is low, at a record low, in fact.
Cena pohonných hmot je vysoká, zatímco cena ryb je nízká, dokonce rekordně nízká.
At present, the producer price bears no relation to the consumer price.
Výrobní cena v současnosti nijak neodráží spotřebitelskou cenu.
As for the price of visas, fixed of course by the Council, this should be a maximum price.
Pokud jde o ceny víz, které stanoví samozřejmě Rada, mohla by to být maximální cena.

Synonyma (anglicky) pro "price":

price

Příklady použití pro "price" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishFood price rises have hit the most vulnerable sections of the population hardest.
Růst cen potravin měl nejsilnější dopad na nejzranitelnější skupiny obyvatelstva.
EnglishIt goes without saying that Parliament has had to pay a price for this progress.
Rozumí se samo sebou, že Parlament musel za tento pokrok zaplatit svoji cenu.
EnglishIf you look at the price of CO2 at EUR 25 per tonne, there are opportunities there.
Podíváte-li se na cenu CO2, která je 25 EUR za tunu, naskýtá se tady příležitost.
EnglishMany poultry farmers, particularly in Brittany, paid the price for that deal.
Velký počet drůbežářů, především v Británii, za tuto dohodu zaplatil svou cenu.
EnglishPrice regulation should also not prevent proper investment signals and market entry.
Také řízení cen by nemělo bránit správným investičním signálům a vstupu na trh.
EnglishIn some countries, there is absolutely no transparency at all for price formation.
V některých zemích neexistuje žádaná transparentnost, pokud jde o tvorbu cen.
EnglishThe shareholders and bank managers should pay the price for bankers' bad management.
Náklady špatného hospodaření bankéřů by měli nést akcionáři a managementy bank.
EnglishThey enter the European market at a price that is uneconomic for European producers.
Vstupují na evropský trh s cenou, která je pro evropské producenty nevýdělečná.
EnglishSo the very first week we were working, we got the price down to 500 dollars.
Již v prvním týdnu, kdy jsme tam zahájili činnost, jsme srazili cenu na 500 dolarů.
EnglishRisks to the outlook for price developments are slightly tilted to the upside.
Rizika ohrožující tento výhled cenového vývoje jsou spíše mírně proinflační.
English. - We are aware that the Commission is not a price setter.
členka Komise. - Jsme si vědomi toho, že Komise není tím, kdo ceny stanovuje.
EnglishMr Mitchell, price stability is laid down in the Treaty as the principal mandate.
Pane Mitchelli, cenová stabilita je ve Smlouvě definována jako hlavní úkol.
EnglishWe have experienced 100% price regulation and we well remember what a failure it was.
My jsme 100% cenovou regulaci zažili a dobře si pamatujeme, že to nefungovalo.
EnglishIts purpose is to purchase goods and services at the best price/quality ratio.
Jejich účelem je nákup zboží a služeb nejlepší kvality za tu nejlepší cenu.
EnglishFishermen in every European coastal region are being hit hard by this oil price rise.
Toto zvýšení cen ropy těžce postihuje rybáře v každém evropském pobřežním regionu.
EnglishIn addition, risks to the outlook for price developments remain clearly on the upside.
Tento výhled cenového vývoje ohrožují i nadále jednoznačně proinflační rizika.
EnglishMany have paid the ultimate price for bringing to light violations of human rights.
Za odhalení případů porušování lidských práv zaplatili mnozí cenu nejvyšší.
EnglishIt also appears to be urgent to examine once and for all the price-setting mechanism.
Zdá se, že je také nutné jednou provždy prošetřit mechanismy stanovování cen.
EnglishAlmost 90 years later, Georgia and Europe are paying a high price for this decision.
Téměř o 90 let později platí za toho rozhodnutí Gruzie a Evropa vysokou daň.
EnglishThe biggest problem for farmers across Europe is income volatility and price volatility.
Největším problémem pro zemědělce v Evropě jsou nestálé příjmy a nestablita cen.