anglicko-česko překlad pro "previews"

EN

"previews" český překlad

volume_up
preview {podstatné jméno}
EN

previews {množné číslo}

volume_up
previews

Synonyma (anglicky) pro "preview":

preview

Příklady použití pro "previews" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe Aero desktop experience also includes taskbar previews for your open windows.
Prostředí Aero rovněž zahrnuje náhledy otevřených oken na hlavním panelu.
EnglishThumbnail previews can be a big help when you're juggling lots of windows.
Náhledy miniatur vám mohou výrazně pomoci, když přepínáte mezi spoustou oken.
EnglishThis is so you can see all of the previews for that app at the same time.
Je to kvůli tomu, abyste viděli všechny náhledy aplikace najednou.
EnglishInstead of simple icons, you can see live previews of the windows for each open program.
Namísto jednoduchých ikon můžete vidět aktivní náhledy oken jednotlivých otevřených programů.
EnglishTo see thumbnail previews, your computer must support Aero.
K zobrazení náhledu miniatur je třeba, aby váš počítač podporoval prostředí Aero.
EnglishIt features a transparent glass design, window animations, Aero Flip 3D, and live window previews.
Zahrnuje průhledná okna, animace oken, trojrozměrné přepínání oken a živé náhledy oken.
EnglishFlip through full-screen previews of these density settings.
Projděte si náhledy těchto nastavení kompaktnosti na celých obrazovkách.
EnglishAero also includes taskbar previews for your open windows.
Prostředí Aero rovněž zahrnuje náhledy otevřených oken na hlavním panelu.
EnglishWindows Flip displays live window previews when you hold down the ALT key and press TAB.
Funkce Přepínání oken zobrazuje živé náhledy oken, stisknete-li klávesu TAB se stisknutou klávesou Alt.
English

~~~ Under Do you want to see previews?, choose whether to show or hide previews. ~~~

~~~ V části Chcete zobrazit náhledy? ~~~ zvolte, zda chcete zobrazit nebo skrýt náhledy. ~~~

EnglishSome results may not have previews available.
U některých výsledků nejsou náhledy k dispozici.
EnglishWhen you press Alt+Tab to switch between windows, you can see live previews of the windows for each open program.
Když stisknete kombinaci kláves ALT+TAB pro přepnutí mezi okny, můžete vidět aktivní náhledy oken jednotlivých otevřených programů.
EnglishFor some previews, highly relevant parts of the page will appear in text call-out boxes over the preview image to help you see where your query appears on the page.
Díky tomu uvidíte, na kterém místě stránky se nachází váš vyhledávací dotaz.
EnglishPreviews also contain two links:
V náhledech najdete také dva odkazy:
EnglishPoint your mouse at a taskbar button, and thumbnail previews of any open windows associated with that button appear above the taskbar.
Přejděte na tlačítko na hlavním panelu a náhledy miniatur jakýchkoli otevřených oken spojených s daným tlačítkem se zobrazí nad hlavním panelem.
EnglishInstant Previews are page snapshots that allow users to get a glimpse of the layout of the web pages behind each search result, in order to select the best result(s).
Umožňují uživatelům ihned si prohlédnout rozvržení webových stránek pro jednotlivé výsledky vyhledávání, aby z nich mohli vybrat ty nejlepší.
EnglishIn addition, we recommend that you review your imported pictures in Photo Gallery, where large previews make it easy to decide which newly imported pictures to delete from your computer.
Dále doporučujeme prohlédnout naimportované obrázky v programu Fotogalerie, kde velké náhledy zjednodušují rozhodnutí, které z nových obrázků z počítače vymazat.