anglicko-česko překlad pro "preview"

EN

"preview" český překlad

volume_up
preview {podstatné jméno}
EN

preview {podstatné jméno}

volume_up
You can also see what the printed page will look like by selecting Print Preview.
Je také možné zobrazit náhled vytisknuté stránky pomocí možnosti Náhled.
To see a preview, you click Print Preview on the File menu.
Náhled zobrazíte klepnutím na příkaz Náhled v nabídce Soubor.
By using the preview monitor, you can preview your project before publishing it as a movie.
Pomocí monitoru náhledu můžete před publikováním projektu zobrazit náhled projektu.

Synonyma (anglicky) pro "preview":

preview

Příklady použití pro "preview" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe best way to provide feedback is to participate in the Windows 8.1 Preview forum.
Zpětnou vazbu nám nejlíp poskytnete svou účastí ve fóru pro Windows 8.1 Preview.
EnglishIf you use SkyDrive, recipients will get an email with a preview of your photos.
Použijete-li službu SkyDrive, příjemci obdrží e-mail s náhledy vašich fotek.
EnglishTo view the message in the Preview pane, click the message in the message list.
Chcete-li zprávu zobrazit v podokně náhledu, klepněte na ni v seznamu zpráv.
EnglishOnce selected, the text-to-speech engine will speak the text to preview the voice.
Jakmile hlas vyberete, modul pro převod textu na řeč přehraje text pro náslech hlasu.
EnglishWindows 8.1 Preview and Windows RT 8.1 Preview are prerelease versions of Windows 8.1.
Windows 8.1 Preview a Windows RT 8.1 Preview jsou předběžné verze Windows 8.1.
EnglishThe following table describes shortcuts used to preview and print webpages.
Tabulka s popisem klávesových zkratek pro zobrazení náhledu a tisk webových stránek
EnglishMove between the message list, Folders list (if on), and Preview pane
Přesun mezi seznamem zpráv, seznamem složek (pokud je zapnutý) a podoknem náhledu
EnglishThe preview monitor enables you to view individual clips or an entire project.
Monitor náhledu umožňuje zobrazit jednotlivé klipy nebo celý projekt.
EnglishClick on the email, and all the email in that thread will appear in the preview pane.
Když na e-mail kliknete, zobrazí se všechny e-maily v této konverzaci v podokně náhledu.
EnglishAnd the apps that are included with Windows 8.1 Preview let you do a bunch of cool things.
S aplikacemi, které jsou ve Windows 8.1 Preview, můžete dělat spoustu skvělých věcí.
EnglishWhen you get Windows 8.1 Preview, you also get to check out the new Internet Explorer.
Když si nainstalujete Windows 8.1 Preview, můžete vyzkoušet taky nový Internet Explorer.
EnglishWindows 8.1 Preview works great on the same hardware that powers Windows 8:
Windows 8.1 Preview skvěle funguje na stejném hardwaru jako Windows 8:
EnglishThe contents of the message might appear below the message list in the preview pane.
Obsah zprávy se může zobrazovat pod seznamem zpráv v podokně náhledu.
EnglishAnd the preview monitor is where you can watch the slide show as you go.
And the preview monitor is where you can watch the slide show as you go.
EnglishAsk questions and get answers from other preview testers and support pros.
Prostudujte si Průvodce produktem Windows 8.1 Preview (v angličtině).
English(We don't offer technical support for prerelease software, including Windows 8.1 Preview.)
(Pro předběžné verze softwaru včetně Windows 8.1 Preview nenabízíme technickou podporu.)
EnglishAnother great time saver is the file preview pane within a folder or library.
Další skvělou funkcí, která vám ušetří čas, je podokno náhledu souboru ve složce nebo knihovně.
EnglishFor more information, see Preview an open window on the desktop using Peek.
Další informace naleznete v části Zobrazení otevřeného okna na ploše v náhledu prostředí Aero.
EnglishThis document is ready to print, but let's preview what it will look like before we print.
Tento dokument je připraven k tisku, ale podívejme se nejdříve, jak bude dokument vypadat.
EnglishTo preview a different window, point to a different thumbnail.
Chcete-li v náhledu zobrazit jiné okno, přesuňte ukazatel myši na jinou miniaturu.