anglicko-česko překlad pro "predefined"

EN

"predefined" český překlad

volume_up
predefined {příd. jm.}
EN

predefined {přídavné jméno}

volume_up
1. generál
predefined
2. IT
predefined

Příklady použití pro "predefined" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAd Colors Select from our list of pre-defined ad styles or create your own.
Barvy reklamVyberte si ze seznamu předem definovaných stylů reklam, nebo si vytvořte vlastní.
EnglishGoogle Analytics provides you with three predefined filter types, as well as a number of custom options.
Služba Google Analytics nabízí tři předdefinované typy filtrů a řadu vlastních možností.
EnglishThe platform is a kind of predefined compensatory measure.
Platforma je jakýmsi předdefinovaným vyrovnávacím opatřením.
EnglishSelect a predefined zoom level, or create a custom level by clicking Custom and entering a zoom value.
Vyberte některou předdefinovanou úroveň zvětšení nebo vytvořte vlastní úroveň kliknutím na možnost Vlastní a zadáním hodnoty zvětšení.
EnglishSelect a predefined zoom level, or specify a custom level by tapping or clicking Custom and entering a zoom value.
Vyberte předdefinovanou úroveň zvětšení nebo zmenšení nebo zadejte vlastní úroveň po klepnutí nebo kliknutí na možnost Vlastní a zadání hodnoty velikosti.
EnglishEach application and tender was evaluated according to clear predefined criteria that were published at the beginning of the tendering procedure.
Všechny přihlášky a nabídky byly vyhodnoceny podle jasných, předem daných kritérií zveřejněných na počátku výběrového řízení.
EnglishBy definition, a pilot scheme can start on an experimental basis and without necessarily waiting for all the conditions to be predefined.
Podle definice může pilotní program začít na experimentálním základě a není přitom nutné čekat na to, až budou všechny podmínky předem určeny.
EnglishIn hovering mode, you use a mouse or joystick to point to a key for a predefined period of time, and the selected character is typed automatically.
V režimu ukázání na klávesy myší zadáváte znaky tím způsobem, že ukazatelem myši nebo pákového zařízení setrváte na daném znaku po určitou dobu.
EnglishIf we want to create an area of stability, shared values and progress surrounding in Europe, we should, firstly, no longer limit ourselves with predefined quotas.
Pokud chceme kolem Evropy vytvořit oblast stability, společných hodnot a pokroku, neměli bychom se především omezovat předem stanovenými kvótami.
EnglishTo go to a predefined zoom level, click the percentage of enlargement or reduction you want.- or -To specify a custom level, click Custom.
Chcete-li přejít na předdefinovanou úroveň lupy, klikněte na požadované procento pro zvětšení či zmenšení.- nebo -Chcete-li určit vlastní úroveň, klikněte na tlačítko Vlastní.
EnglishThe progress made by each country must be assessed using a comparative analysis based on predefined criteria, but not without factoring in each country's specific features.
Pokrok jednotlivých zemí je nutné posuzovat s využitím srovnávací analýzy založené na předem daných kritériích a navíc s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých zemí.