anglicko-česko překlad pro "potential GDP"

EN

"potential GDP" český překlad

EN

potential GDP

volume_up
1. ekonomika

Příklady použití pro "potential GDP" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIn spite of the fact that SMEs account for almost 70% of the EU's GDP, their potential in the area of research and development has not yet been sufficiently exploited.
Navzdory tomu, že malé a střední podniky vytvářejí téměř 70 % HDP, nebyl dosud jejich potenciál v oblasti výzkumu a vývoje dostatečně využit.
EnglishThese countries have a variety of political structures and economic potential, as witnessed by GDP figures per head, which in Burma are USD 211, and in Singapore USD 31 400.
Tyto země mají širokou škálu politických struktur a hospodářský potenciál, o čemž svědčí podíl HDP na osobu, jenž činí v Barmě 211 USD a v Singapuru 31 400 USD.

Podobné překlady pro "potential GDP" česky

potential přídavné jméno
potential podstatné jméno
potential market
potential output